Az angliai Winchesterben jártak hallgatóink

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Winchester University között 2015. szeptemberében együttműködés jött létre Kultúrák és nyelvek találkozása nemzetek meséin keresztül témakörben.
 
 
 A közös munka utolsó lépése egy csereút, személyes találkozás a magyar és angol hallgatók között.
Ennek keretében főiskolánk két hallgatója, Vass Kinga és Kollek Veronika 2016. március 13-17. között az angol partnerintézmény vendége volt. A hallgatókkal Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes tanárnő utazott.
Az együttműködés célja a két kultúra alaposabb megismerése a mesékben található univerzális, hagyományos értékek felfedezésén, és a két kultúrában való különböző megjelenési formájuk elemzésén keresztül. A közös munka olyan népmesék összehasonlító elemzésére épül – irodalmi, pszichológiai, és szociológiai szempontok alapján – melyek mind a magyar mind az angolszász kultúrkörben megtalálhatóak.
A Winchesterben töltött pár nap programja igen változatos volt. Miután előadás hallgattak az angol közoktatás rendszeréről, a magyar hallgatók bemutatták főiskolánk képzési struktúráját, prezentációt tartottak az első félévben a Magyar és angol népmesék összehasonlító elemzése címmel futó kurzuson végzett  tevékenységeikről, ezek eredményeiről. Beszámoltak a váci Karolina Katolikus Általános Iskolával – a közös projekt harmadik résztvevőjével – való együttműködésről, a projekt -foglalkozásról, amit a mesekurzus hallgatói tartottak az általános iskolásoknak. 
 
 
A magyar hallgatók részt vettek a gyermekirodalom specializációt látogató angol hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében is. Aktív résztvevői voltak egy Történetmesélés (Storytelling) szemináriumnak, ahol megismerkedhettek a hatásos történetmesélés módszereivel, és közösen készültek az angol hallgatókkal a St Lawrence Primary School harmadik osztályos tanulóinak tartott délelőtti foglalkozásra.
A foglalkozáson a magyar és angol hallgatók három csoportban dolgoztak együtt a gyerekekkel. Az első csoport story map (mesetérkép) segítségével dolgozta fel az előzőleg felolvasott mesét. A második csoport a történetképeket alkalmazó japán Komishibai Board („papír dráma”) történetmesélési technikát használta, melyben a jelenetképeket a gyerekek rajzolták meg. A harmadik csoport a digitális történetmesélésben rejlő lehetőségeket mutatta be: A gyerekek kiválasztottak egy jelenetet, az előzőleg elkészített maszkokat, jelmezeket felvették, állóképeket alkottak bemutatva a jelenet főbb momentumait, a hallgatók pedig lefényképezték őket. Ezután a hallgatók iPad-re telepített, képregényt létrehozó applikációba töltötték fel a fényképeket, a gyerekek pedig beírták a képaláírásokat, melynek eredményeképpen a mese egy jelenete új formában született meg.
 
 
A magyar csoport tagjai sok hasznos tudással, tapasztalattal tértek haza Winchesterből, a nagymúltú történelmi városból, Anglia egykori királyi székhelyéről, ahol az angol fogadó fél meleg vendégszeretetét élvezték.
Hamarosan főiskolánk vendégei lesznek a Winchesterből érkező hallgatók és oktatóik, így tovább mélyül és folytatódik a két intézmény sokoldalú szakmai együttműködése.
2016. április 4.