MŰKÖDŐ NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE Hallgatói tananyag 1.

Kedves Nevelőszülők!

A nevelőszülők áldozatos munkája különlegesen gazdagítja a befogadott gyermekek személyiségfejlődésének folyamatát, újból megalapozva érzelmi biztonságuk élményét és hozzásegítve társas világukat az egyensúlyhoz. A gyermekek számára lehetőség nyílhat a vér szerinti családdal való kapcsolatuk formálódására is. Ahhoz azonban, hogy az ezen hivatásra vállalkozók valóban professzionális segítőkké válhassanak, belső elköteleződésükön túl szükség van sokoldalú felkészítésükre.

Kötetünkben célul tűzzük ki azon ismeretek és várható érzések bemutatását, melyek a gyermekek és befogadó családjaik közös életét, egymásra hangolódását kísérhetik. Lényegesnek tartjuk a kapcsolat pozitív élményein, feladatain túl felhívni a figyelmet a szintén várható, nehezebb élethelyzetekre is, ezért célzottan érintjük a lehetséges konfliktusok, a személyes dilemmák, a veszteségek feldolgozásának kérdésköreit.

A befogadó családok élete a gyermek megérkezésétől kezdve igen jelentős változásokon megy keresztül. Kötetünk célja a helyzethez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, egészségügyi és jogi sajátosságokra felhívni a figyelmet és a vonatkozó ismeretek összegyűjtése a nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelmények alapján.

Fejezeteinkben kiemelt figyelemmel kísérjük például a családi dinamika és a családi nevelés jellegzetességeit különös tekintettel a befogadó családok életére, a kötődés, az önállósítás, a tanulás-segítés folyamataira, de kitérünk lehetséges konfliktushelyzetek elemzésére, valamint a gyermek képességei kibontakoztatásának eszközeire, lehetőségeire, illetve a nevelőszülői hivatás gyámi és dokumentációs feladatkörére is. Összegezzük a különleges és a speciális ellátási igényű gyermeket nevelő családok számára szükséges legalapvetőbb ismereteket. Helyet adunk továbbá az aktuális törvényi változásoknak csakúgy, mint munkaügyi és munkavédelmi ismeretek összegzésének. Tananyagaink folyamatos bővítésére törekszünk, így hamarosan újabb elemeket érhetnek el a www.avkf.hu honlapra felkerülő tananyag-tárházban is.

Célunk olyan nevelőszülők képzésének támogatása, akik értik és megértik a családjukba került gyermekek helyzetét, élményeit és mind szakértelmükkel, mind személyiségük teljességével ráhangolódó segítséget nyújthatnak számukra.

 

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja