MŰKÖDŐ NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE Hallgatói tananyag 2. - Angol nyelv

Tisztelt Kollégáink!

Sorozatunk jelenlegi kötetében idegen nyelvi képzésükhöz kívánunk segítséget nyújtani: angol nyelven összegezzük a legfőbb kifejezéseket és példamondatokat a családi élet, a gyermeknevelés különféle helyzeteihez kapcsolódva.

Tematikus gyűjteményünk elemei között kitérünk a csecsemőápolás, az óvodás- és iskoláskor sajátos mozzanataira csakúgy, mint ahogyan kiemelünk a gyermekjátékokhoz és a gyermekbalesetekhez kapcsolódó kifejezéseket. Követve az életszakaszok változásait, a felnövekedés folyamatát, figyelmet szánunk az óvoda- és iskolakezdésre, a serdülő- és ifjúkorra, a családalapítás, az álláskeresés helyzeteire is. Mindemellett a nevelőszülővé váláshoz, annak specifikumaihoz kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel tesszük teljessé kötetünket.

Célunk olyan gyűjteményt adni az Önök számára, amelynek segítségével bővülhet idegen nyelvi tájékozottságuk, s a várható főbb élethelyzetek angol nyelvű megfogalmazásával kapcsolatos ismereteik. Törekszünk tananyagaink folyamatos bővítésére, így hamarosan újabb elemeket érhetnek el a www.avkf.hu honlapra felkerülő tananyag-tárházban is.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja