MŰKÖDŐ NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE Oktatói segédanyag 1.

Tisztelt Kollégáink!

A nevelőszülők áldozatos munkája különlegesen gazdagítja a befogadott gyermekek személyiségfejlődésének folyamatát: újból megalapozva érzelmi biztonságuk élményét és hozzásegítve társas világukat az egyensúlyhoz. A gyermekek számára lehetőség nyílhat a vér szerinti családdal való kapcsolatuk formálódására is. Ahhoz azonban, hogy a jelentkezők valóban professzionális segítőkké válhassanak, belső elköteleződésükön túl szükség van sokoldalú felkészítésükre.

A befogadó családok élete a nevelőszülők gyermekkel való érzelmi kapcsolatának alakulásán túl számos olyan helyzetet tartogat, melyekre már képzésük folyamatában lényeges felkészíteni a jelentkezőket. Jelen kötetünk célja ezen pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, egészségügyi és jogi sajátosságokra felhívni a figyelmet, és a kapcsolódó ismeretek összegyűjtése a nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelmények alapján. Fejezeteinkben így kiemelt figyelemmel kísérjük például a családi dinamika és a családi nevelés jellegzetességeit, a kötődés, az önállósítás, a tanulás-segítés folyamatait, de kitérünk lehetséges konfliktushelyzetek elemzésére, valamint a gyermekek képességei kibontakoztatásának eszközeire, lehetőségeire is. Összegezzük a különleges és a speciális ellátási igényű gyermeket nevelő családok számára szükséges legalapvetőbb ismereteket. Helyet adunk továbbá az aktuális törvényi változásoknak csakúgy, mint a munkaügyi és a munkavédelmi ismeretek összegzésének.

Bemutatjuk azon ismereteket és várható érzéseket is, melyek a gyermekek és befogadó családjaik közös életét, egymásra hangolódását kísérhetik. Lényegesnek tartjuk a kapcsolat pozitív élményein, feladatain túl felhívni a figyelmet a szintén várható, nehezebb élethelyzetekre is, ezért célzottan érintjük a lehetséges konfliktusok, a személyes dilemmák, a veszteségek feldolgozásának kérdésköreit. Ezeken túl a kapcsolódó jogszabályi változások áttekintésével, valamint az adminisztrációs feladatok bemutatásával tesszük teljessé az átadandó ismeretek körét.

Célunk olyan nevelőszülők képzésének támogatása, akik értik és megértik a családba került gyermekek helyzetét, élményeit és mind szakértelmükkel, mind személyiségük teljességével ráhangolódó segítséget nyújthatnak számukra. Törekszünk tananyagaink folyamatos bővítésére, így hamarosan újabb elemeket érhetnek el a www.avkf.hu honlapra felkerülő tananyag-tárházban is.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja