MŰKÖDŐ NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE Oktatói segédanyag 2. - Angol és német nyelv

Tisztelt Kollégáink!

Sorozatunk jelenlegi kötetében a nevelőszülők idegen nyelvi képzéséhez kívánunk segítséget nyújtani: angol és német nyelven összegezzük a legfőbb kifejezéseket a családi élet, a gyermeknevelés különféle helyzeteihez kapcsolódva.

Tematikus gyűjteményünk elemei között kitérünk a csecsemőápolás, az óvodás- és iskoláskor sajátos mozzanataira csakúgy, mint ahogyan kiemelünk a gyermekjátékokhoz és a gyermekbalesetekhez kapcsolódó kifejezéseket. Követve az életszakaszok változásait, a felnövekedés folyamatát, figyelmet szánunk a csecsemő- és kisgyermekkorra, az óvoda- és iskolakezdésre, a serdülő- és ifjúkorra, a családalapítás, az álláskeresés helyzeteire is. Mindemellett a nevelőszülővé váláshoz, annak specifikumaihoz kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel tesszük teljessé kötetünket.

Célunk olyan gyűjteményt adni a nevelőszülők képzői számára, amelynek segítségével felkészíthetik hallgatóikat a várható főbb élethelyzetek angol és német nyelvű megfogalmazására. Törekszünk tananyagaink folyamatos bővítésére, így hamarosan újabb elemeket érhetnek el a www.avkf.hu honlapra felkerülő tananyag-tárházban is.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja