ÚJ NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE - Oktatói segédanyag 1.

Tisztelt Kollégáink!

A nevelőszülők áldozatos munkája különlegesen gazdagítja a befogadott gyermekek személyiségfejlődésének folyamatát: újból megalapozva érzelmi biztonságuk élményét és hozzásegítve társas világukat az egyensúlyhoz. A gyermekek számára lehetőség nyílhat a vér szerinti családdal való kapcsolatuk formálódására is. Ahhoz azonban, hogy a jelentkezők valóban professzionális segítőkké válhassanak, belső elköteleződésükön túl szükség van sokoldalú felkészítésükre.

Sorozatunk jelenlegi kötetében célul tűzzük ki azon ismeretek és várható érzések bemutatását, melyek a gyermekek és befogadó családjaik közös életét, egymásra hangolódását kísérhetik. Lényegesnek tartjuk a kapcsolat pozitív élményein, feladatain túl felhívni a figyelmet a szintén várható, nehezebb élethelyzetekre is, ezért célzottan érintjük a lehetséges konfliktusok, a személyes dilemmák, a veszteségek feldolgozásának kérdésköreit. Ezeken túl a kapcsolódó jogszabályi változások áttekintésével és az adminisztrációs feladatok bemutatásával tesszük teljessé a kötetünkben átadandó ismeretek körét.

Összességében a nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelmények két fő egységének, ’A családi környezet felkészítésének feladatai’, valamint ’A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai’ tananyagait mutatjuk be részletesen, ezzel a feladatot vállaló nevelőszülők döntésének véglegesítésében kívánunk segítséget nyújtani.

Kívánjuk Mindannyiuk számára, hogy az új nevelőszülők vállalásának útjában olyan további kapukat nyithassanak, amelyen elköteleződve, szakmai ismeretekkel és érzéseikben egyaránt felkészülten léphetnek át és válhatnak a szó legteljesebb értelmében befogadó családokká.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja