Derüljön fény néhány csodás dologra

                                 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nyitott programja a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2015. november 11–12.

 

2015. november 11. szerda

9.00 - 12.30 „ A szikra fellobbantása”

Izgalmas bemutatók a természettudományok köréből -matematikai, fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi "csodák" és magyarázataik- általános iskolás csoportoknak, a főiskola hallgatóinak és oktatóinak közreműködésével

                           Helyszín:  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2. emeleti termei

 

13.00 – 16.45 „ A láng továbbadása”

Oktatóink ismeretterjesztő előadásai kutatásaikról, a főiskola tudományos munkájáról

Helyszín: Apor Vilmos-terem

 

2015. november 12. csütörtök

„ A fény éltető ereje”

Ismerjük meg a fitotront! Martonvásári rácsodálkozás környezetünk ezerszínűségére. Buszos szakmai kirándulás az érdeklődő hallgatóknak és kísérő tanáraiknak, valamint vendégeinknek a Fitotron Központba.

 

„ A láng továbbadása” rész programja     

Megnyitó: Fülöpné dr. Erdő Mária

1. rész (13.10-14.50)

 

1, Fülöpné dr. Erdő Mária – Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta – Fehér Ágota:
Az értékorientált nevelés alapjai, Zenetörténet, Az ember társas világának értékei
Könyvbemutatók (3x10 perc)

2, Dr. Both Mária: Európai utak a természettudományos oktatásban

3, Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes: Az angolszász fantasy műfaj térhódítása napjainkban – értékek és veszélyek

4, Dr. Pirisi Edina: A mozi bűvölete – Művészetpszichológiai kutatások

5, Buzogány Ágota: A visszaható névmások a LFG rendszerben

6, Wiedermann Katalin: Multimédia az oktatásban; új médiumok a tanulásban

Alcím: Az m-tanulás és mobil média kommunikáció – mint alternatív kommunikációs lehetőség, a felsőoktatásban kihasználható m-tanulási lehetőségek vizsgálata

7, Kicsák Mónika: A kegyelem kérdésköre Kierkegaard és Andersen létfelfogásának tükrében, Andersen néhány történetének megközelítésével

8, Bartha Enikő: A fizikai aktivitás hatása a kognitív funkciókra

 

15 perc szünet

2. rész (15.05-16.45)

9, Dr. Mészáros László - Dr. Szarka Emese: A Pedagógiai és a Pedagógiatörténeti Műhelyek bemutatkozása (2x10 perc)

10, Dr. Baksa Brigitta: A hon- és népismeret oktatásának lehetőségei

11, Megyeriné dr. Runyó Anna: A tudományos diákköri munka

12, Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta: A rehabilitációs narratíva

13, Dr. Tamáska Máté: Iskolaépítészet: A környezetalakítás pedagógiai lehetőségei 

14, Dr. Beke Zsófia: Alkalmazott művészettörténet - Saját közhelyeim

15, Dr. Sárkány Péter: Az erényetika útjai

16, Dr. Karácsony-Molnár Erika: A Dúsgazdagolás – Egy székelyföldi farsangi dramatikus játék

17, Libor Józsefné dr.: Matematikai kutatások