Diasorok

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 jelű projekt IV. alprojektje keretében készült tananyagok elsajátítását diasorok gyűjteményével is segíti.

A diasorok az egyes kötetek tagolásának megfelelően a következő képzési területekhez kapcsolódnak:

A diasorok elérhetők a tananyag-tárházba történő regisztrációt követően, melyet a www.avkf.hu/kotetek felületen keresztül tehet meg, valamint a tarhaz@avkf.hu címre jelezve igényét.