Diplomaosztó ünnepség a Székesegyházban

Maradandó emlék lesz minden résztvevő számára a június 30-án lezajlott diplomaosztó ünnepség! A főiskola szenátusa, oktatói, munkatársai, a végzős hallgatók és hozzátartozóik felemelő élményben részesültek.

Díszvendégként üdvözölhettük Dr. Beer Miklós püspök urat, valamint ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Dr. Rétvári Bence államtitkár úr, Hegyi László miniszteri főtanácsos úr, Harrach Péter országgyűlési képviselő úr is.

Fotó: Kováts Balázs

Főtisztelendő Püspök úr köszöntő beszédében arra hívta fel a végzős hallgatók figyelmét, hogy mindnyájunknak személyre szóló adottságokkal indult az életünk, melyeket konkrét feladatokra kaptunk. Útravalóul Isten áldását kívánta ahhoz, hogy ezeket az adottságokat a tanítványok, diákok, rászorulók között, az ő hasznukra kamatoztassák, hogy majd ők is megtalálják a helyüket a világban.

Fotó: Kováts Balázs

Libor Józsefné Dr. tanulmányi rektorhelyettes asszony a búcsúzó hallgatókhoz intézett szavaiban kiemelte az önbizalom fontosságát, mely által a megszerzett tudás átadásával együtt a „képes vagyok” varázslatos élményét is megélhetik majd a tanítványok. 

Megható pillanatoknak lehettünk tanúi, amikor négy, 70 éve végzett pedagógus vehette át rubin oklevelét.

Fotó: Kováts Balázs

A főiskola szenátusának döntése alapján munkájuk elismeréseképpen ketten vehettek át Migazzi-díjat, hét munkatárs és két hallgató részesült Váci Katolikus Felsőoktatásért elismerésben, hat munkatárs és öt hallgató pedig Dicsérő oklevelet kapott.

Fotó: Kováts Balázs

A méltóságteljes, mégis vidám hangulatú rendezvényen a 291 végzett hallgatóból közel 220-an vették át személyesen a főiskola sikeres elvégzését igazoló diplomájukat, Dr. Mészáros László oktatónk halk orgonajátéka kíséretében.

Fotó: Kováts Balázs

Az ünnepség hangulatát emelte, amikor Fekete Adél óvodapedagógia szakos hallgató és Deákné Szabó Zsuzsa oktató hegedűduóját, főiskolánk Hang-ár kamarakórusának zeneszámát, valamint Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta oktató énekszámát hallgathattuk meg Dr. Mészáros László oktató orgonakíséretével.

Fotó: Kováts Balázs

Hálás köszönet a rendezőknek és minden egyes segítőnek a lelkiismeretes, példás munkájáért, amely lehetővé tette, hogy ebben a felemelő élményben részesüljünk!

Fotó: Kováts Balázs

2017. június 30.