ECL Nyelvvizsgahely

AVKF Nyelvvizsgahely

VÁC, Szent Miklós tér 14.

 

NYELVVIZSGA NYÍLT NAP

zajlott az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

2018. január 27-én

INGYENES PRÓBAVIZSGÁK voltak

ANGOL és NÉMET nyelvből közép- és felsőfokon

Az eredmények kiközvetítése levélben fog történni fabruár 14-től kezdődően.

A próbavizsgák szóbeli kommunikáció része – nyelvenként és szintenként – a másik három készség mérésében tíz legjobb eredményt elérő jelentkező részére lesz megszervezve egy külön időpontban.

Kategóriánként az első helyezett az AVKF váci ECL Nyelvvizsgahelyén megszervezésre kerülő,
nyelvvizsgára felkészítő, 10 órás konzultációt kap ajándékba, melyet a
2018-as évben használhat fel.

További információ:
AVKF ECL Nyelvvizsgahely Vác, Szent Miklós tér 14. Tel.:27-511159
pal.ildiko@avkf.hu

 

VIZSGAIDŐPONTOK 2018-ban:


 Vizsgaidőpontok 
 
 Jelentkezési határidő 
 
 Eredmény interneten  
 
 Vizsgabizonyítvány 
 Február 9., 10.  Január 11.   Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Április 13., 14.  Március 19.   Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Június 15., 16.  Május 17.   Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Október 5., 6.  Szeptember 6.   Írásbeli után kb. 10-11 hét
 December 7., 8.  November 8.   Írásbeli után kb. 10-11 hét

A fent megadott időpontok az írásban mért készségekre vonatkoznak. A szóbeli kommunikáció vizsganapja ettől eltérhet.

Pótjelentkezés: minden vizsgaidőszakban a központi honlap kiírása szerint

Díja: 3000 forint, melyet a vizsgadíjon felül, az AVKF számlájára kell utalni

Részletes információ: www.ecl.hu

Vizsganyelvek:
Akkreditált vizsganyelvek: angol, német
További vizsganyelv (kiegészítő vizsga nélkül honosítással akkreditálható): olasz

2012. júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően minden vizsganyelvből, minden vizsgaszinten lehetősége van a vizsgázóknak az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használnia.

 Az ECL nyelvvizsgarendszer vizsgadíjai:
 

Vizsgaszint Szóbeli Írásbeli Komplex

A2

akkreditált nyelv esetén (német)

az angol nyelvakkreditációja folyamatban van

11.000 Ft 11.000 Ft 18.000 Ft

B1

B2

C1

akkreditált nyelvek esetén (angol, német)

15.000 Ft

17.000 Ft

17.500 Ft

 

15.000 Ft

17.000 Ft

17500 Ft

 

25.000 Ft

28.000 Ft

29.000 Ft

 

B1, B2, C1

nem akkreditált nyelv esetén (olasz)

13.200 Ft 13.200 Ft 22.000 Ft

FIGYELEM!

A vizsgadíj átutalása bontásban kell történjen az alábbiak szerint: 

 

1. Pécsi Tudományegyetem

Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

Közlemény: 150057/PID/Név

B1 Komplex vizsga: 17500,-Ft

B1 Részvizsga: 11000,-Ft

B2 Komplex vizsga: 19000,-Ft

B2 Részvizsga: 12000,-Ft

C1 Komplex vizsga: 19500,-Ft

C1 Részvizsga: 12500,-Ft

 

2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Bankszámlaszám: 10700323-67353264-52100008

Közlemény: ECL/PID/Név

B1 Komplex vizsga: 7500,-Ft

B1 Részvizsga: 4000,-Ft 

B2 Komplex vizsga: 9000,-Ft

B2 Részvizsga: 5000,-Ft

C1 Komplex vizsga: 9500,-Ft

C1 Részvizsga: 5000,-Ft

 

Nem akkreditált nyelv esetén (olasz):

1. Pécsi Tudományegyetem

Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

Közlemény: 150057/PID/Név

B1, B2, C1  Komplex vizsga: 15500,-Ft

B1, B2, C1  Részvizsga: 9700,-Ft

2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Bankszámlaszám: 10700323-67353264-52100008

Közlemény: ECL/PID/Név

B1, B2, C1  Komplex vizsga: 6500,-Ft

B1, B2, C1  Részvizsga: 3500,-Ft

 

A befizetés átutalással történik. Mindkét átutalási bizonylatot kérnénk elküldeni a pal.ildiko@avkf.hu e-mail címre!

További információért keresse fel irodánkat! (Vác, Szent Miklós tér 14., Boldog Kinga terem)

Jelentkezési lap [letöltés PDF formátumban]

 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700503.KOR&timeshift=f...

 

ECL akkreditált nyelvvizsgára felkészítő tréning – próbavizsgákon keresztül

20 órás nyelvi tréning angolból, németből és olaszból (15.500,-Ft)
 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:         9.00 - 14.00 óra

Kedd:          9.00 - 14.00 óra

Szerda:        9.00 - 14.00 óra

Csütörtök:   9.00 - 14.00 óra

(szombatonként külön egyeztetés alapján)

 

Elérhetőségek:


Dr. Pál Ildikó

nyelvvizsgahely-vezető
pal.ildiko@avkf.hu
Tel.: (+36 27) 511-159
 

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket.