Erasmus személyzeti mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ személyzeti mobilitási ösztöndíj elnyerésére a 2018/2019. tanévben

 
I. A pályázatról

A pályázattípus célja:
Oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál, egyéb szervezetnél) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus stb).

A pályázásra jogosultak köre:
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai. 

Támogatható tevékenységek:
Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása.

Az Erasmus+ személyzeti ösztöndíj alapelvei: 

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb munkatárs részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a dolgozók, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus személyzeti tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül).
 5. A személyzeti tanulmányútnak 2018. június 1. és 2019. szeptember 30. között kell lezajlania.
 6. A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.
 7. A támogatás a külföldi tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • a Főiskola bármely jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalója;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható);
 • a pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység célkitűzéseivel, ill. hozzájárul a főiskolai nemzetköziesítési stratégia megvalósításához.

II. A pályázás módja
 
Pályázati űrlap [letöltés doc formátumban
A pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva, valamint a szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzésével kell leadni, melynek elektronikus változatát kérjük az erasmus [kukac] avkf.hu e-mail címre eljuttatni.

A jelentkezés (teljes pályázati dokumentáció leadási) határideje: 2018. március 19., 16.00 óra,
benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 002-es szoba) vagy a főiskolai könyvtár.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 • Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága bírálja el, a nyerteseket e-mail-ben értesítik.
A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.
 

III. A választható partnerintézmények [letöltés PDF formátumban]
Munkatársaink a 2018/2019. tanévben elsősorban a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus személyzeti ösztöndíjra. Lehetőség van a fentieken kívül más, a Főiskolával kapcsolatban álló intézmények, szervezetek programjaira is pályázni.
Lehetőség van a több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország 1-14. nap 15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
170 € / nap 119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), (Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
140 € / nap 98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
110 € / nap 77 € / nap

 
Utazási támogatás távolság alapján:

10-99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

 

Figyelem!
A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő munkatársnak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/szervezeti egységggel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátrát az erasmus [kukac] avkf.hu email címen.