Folyóiratok lelőhelyjegyzéke

A kurrens folyóiratcímek a katalógusban kereshetők.

Az aktuális évfolyam számai a Kölcsönző részlegben, a régebbi évfolyamok az Olvasóteremben találhatók.

(Az egyes évfolyamok hiányosak lehetnek, bővebb tájékoztatás a Könyvtárban kérhető.)

 

Raktár

 • Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis
 • A Biológia Tanítása
 • Budapesti Nevelő
 • Concilium
 • Demográfiai Évkönyv
 • Édes Anyanyelvünk
 • Egészségnevelés
 • Az Ének-Zene Tanítása
 • Ethnographia
 • Felsőoktatási Szemle
 • A Fizika Tanítása
 • Hatályos jogszabályok gyűjteménye 1945-1987-ig (1-26. köt.)
 • Hatályos jogszabályok gyűjteménye 1945-1994-ig (1-21. köt.)
 • Hitélet
 • Honismeret
 • Honismereti Híradó
 • Hungarika (külföldi folyóiratszemle)
 • Hungarológiai Értesítő
 • Irodalmi Szemle
 • Irodalmi Újság
 • Irodalomtörténeti Közlemények
 • Iskolakultúra
 • Kapu
 • Kelet Népe
 • A Könyv
 • Könyv és Nevelés
 • Könyvgyűjtők Évkönyve
 • Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom
 • Könyvtári Figyelő
 • Könyvtári Szemle
 • Könyvtáros
 • Könyvtártudományi Tanulmányok
 • Közművelődés
 • Köznevelés
 • Külföldi Pedagógiai Információ
 • Ma
 • Magyar Cserkész
 • Magyar Csillag
 • Magyar Felsőoktatás
 • Magyar Könyvszemle
 • Magyar Közlöny
 • Magyar Nyelv
 • Magyar Nyelvőr
 • Magyar Pedagógia
 • Magyar Pedagógiai Információ
 • Magyar Pedagógiai Irodalom
 • Magyar Pszichológiai Szemle
 • Magyar Tanügy
 • Magyar Tudomány
 • Magyar Zene
 • Magyartanítás
 • A Matematika Tanítása
 • Módszertani Közlemények
 • Mozgó Világ
 • Munkaügyi Közlöny
 • Múzsák
 • Muzsika
 • Művelődésügyi Közlöny
 • Művészet
 • Művészettörténeti Értesítő
 • Nemzeti Iskola
 • Nemzeti Nőnevelés
 • Néptanítók Évkönyve
 • Néptanítók Lapja
 • Népünk és Nyelvünk
 • Neveléstudomány
 • Nouvelle Gazette de Hongrie
 • Nyakas
 • Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
 • Nyelvtudományi Közlemények
 • Nyugat
 • Oktatás, Művelődés
 • Oktatásügyi Közlöny
 • Parlando
 • Pedagógiai Műhely
 • Pedagógiai Szemle
 • Pedagógiai Technológia
 • Pénzügyi Közlöny
 • Pénzügyi Szemle
 • Photo-technik und Wirtschaft
 • Rajztanítás
 • Revue de l'Histoire des Religions
 • Századok
 • Századvég
 • A Szív
 • Szociológia
 • Szociológiai Szemle
 • Szolgálat
 • A Tanító
 • A Tanító Munkája
 • A Technika Tanítása
 • Teológia
 • Természet Világa
 • Természettudományi Közlöny
 • A Természettudományok Tanítása
 • Testnevelés
 • A Testnevelés Tanítása
 • Tiszatáj
 • Történelemtanítás
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
 • Új Forrás
 • Új Fórum
 • Új Művészet
 • Válasz
 • Valóság
 • Változó Pedagógia
 • Vigilia
 • Zsámbéki Medence