Intézményi tájékoztató

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hallgatói részére

Kedves Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatónk célja, hogy precíz, jól áttekinthető eligazítást adjon minden hallgatónknak és intézményünk iránt érdeklődőnek. Meghirdetett képzéseinket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság hitelesítette, az általunk kiadott diploma államilag elismert. Mivel a magas színvonalú szakmai felkészítés mellett a keresztény értékrend közvetítése is célja intézményünknek, így az értékorientált minőség nyújtása és a hallgatóinktól való elvárása a fő alappillére képzéseinknek. A rektori köszöntőben és intézményünk történetében részletesebben olvashat intézményünk fejlődéséről, célkitűzéseiről. A főiskola vezetősége, a tanszékek és a különböző, oktatást segítő egységek a tudományok magas színvonalú elsajátításának megteremtésén dolgoznak.

A többi felsőfokú intézményhez hasonlóan a Bolognai folyamat során az Apor Vilmos Katolikus Főiskola is áttért a BA és MA képzésekre. A tanító, óvodapedagógus és szociálpedagógia szakok mellett különböző képzési szintekkel és szakokkal bővült a kínálat. A Képzések-ben részletesen szerepelnek az ismertetők, tudnivalók, az elsajátítandó követelmények, tantárgyleírások.

Az intézményünkkel való találkozás a felvételivel kezdődik. Bármilyen kérdés, probléma felvetődésekor a Tanulmányi Osztály munkatársai szívesen segítenek a megoldásban.

A tanulmányok folytatásához magas színvonalú Könyvtár, informatikai háttér, valamint a távoli hallgatók számára nagyon jól felszerelt, családias Kollégium áll rendelkezésre.

A közösségi élet kialakításában, szociális és egyéb kérdésekben a HÖK-ben lévő hallgatók nagy lelkesedéssel tevékenykednek és segítik az új hallgatókat.

A tanév során számos olyan rendezvényünk van, mely kitekintésre ad módot a művészetek, kultúra, tudomány és az élet különböző egyéb területeire is. Ezek időpontjairól, részleteiről az Eseménynaptárban találhatók további információk.

Intézményünk katolikus főiskola, Hitéletünkbe való bekapcsolódásról, ezzel kapcsolatos egyéb információkról is tájékozódhat minden érdeklődő.

Intézményünknek szoros kapcsolata van több óvodával, általános iskolával, ahol hallgatóink szakmai gyakorlataikat töltik, valamint több hazai és külföldi partner-intézménnyel is jó az együttműködésünk. Az Erasmus programnak köszönhetően lehetőségük van hallgatóinknak külföldön résztanulmányokat folytatni, illetve külföldről érkezett hallgatókat megismerni.

Büszkék vagyunk rangos kiadványainkra, melyben oktatóinkon kívül neves külföldi szerzők is publikálnak.

Akár személyesen, akár levélben vagy elektronikus csatornán keresztül szeretettel várjuk az érdeklődőket az elérhetőségeinken.