Jövőképünk

A könyvtár jövőképének kialakítása szorosan összefügg a főiskola stratégiai tervével.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az egyetemes katolikus felsőoktatás részeként kíván működni, tevékenységével a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és kisebbségi kultúra, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlődését kívánja segíteni azáltal, hogy – az értékorientált minőség jegyében: a magas színvonalú szakmai felkészítés mellett a keresztény értékrend közvetítésével – felsőfokú végzettségű pedagógusokat, hitéleti szakembereket, szociálpedagógusokat, csecsemőgondozókat, ifjúságsegítőket képez és továbbképez. Hozzásegíti hallgatóit a tudásban, emberségben és egészségben való kiteljesedéshez, ezzel is megalapozva, hogy a következő nemzedékek egészséges természeti és szellemi környezetben nevelkedhessenek.
Tudományos életét elsősorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi, melyekkel – oktatási tevékenységével együtt – szervesen kapcsolódik a Váci Kistérséghez, a hazai és nemzetközi tudományos közélet munkájába. Nagy hangsúlyt kíván helyezni a tehetséggondozásra: támogatja, elősegíti az oktatói és a hallgatói kutatómunkát.

A könyvtár legyen az intézmény hallgatói, oktatói, munkatársai számára a főiskola valódi információs központja, újító és irányító a könyvtári és információs szolgáltatások terén, gyűjteménye és szolgáltatásai legyenek alkalmasak a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. Egyben közösségi hely, ahol az információk, dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak hagyományos és virtuális formában.