Jubileumi és díszoklevél

Tájékoztató az Apor Vilmos Katolikus Főiskola díszoklevél-adományozás rendjének változásáról:
A Főiskola A díszoklevelek adományozásának rendjéről szóló, 2016. április 19. napjától hatályos, RTH-16.04.19/2. számú szabályzatának 2.§. (1) kimondja:

 1. )Az adományozás feltételei:
 1. a tanítói, óvodapedagógusi (továbbiakban együtt: pedagógus) pályán eltöltött legalább 30 év munkaviszony;
 2. eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás;
 3. a pedagógus oklevelét az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, ill. jogelőd intézményeiben (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola) szerezte. Ettől eltérő képzési helyen szerzett oklevélre a Főiskola díszoklevelet nem állít ki.

A Főiskola csak arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelet állít ki.

A díszoklevél adományozását a Főiskolán a Rektori Hivatalban lehet kezdeményezni minden év március 31. napjáig.

Az igényléshez szükséges adatlap innen letölthető.

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok:

 1. rövid szakmai önéletrajz
 2. amennyiben lehetséges az utolsó munkahelyi vezető javaslata
 3. munkavégzésre vonatkozó igazoló okirat
 4. alapoklevél másolata

A kérelem benyújtására jogosult:

 1. a pedagógus
 2. a pedagógus közeli hozzátartozója
 3. a pedagógus utolsó munkahelyének vezetője
 4. a lakhely szerinti illetékes önkormányzat

A díszoklevelek átadására minden tanév kezdetén az évnyitó ünnepségen kerül sor ünnepélyes keretek közt.