Katekéta - lelkipásztori munkatárs

Képzésforma: 
Alapképzés (BA)

Az alapszak megnevezése: katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszak, amely alapszakon  szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
         végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureatus, bachelor; rövidítve: BA)
         szakképzettség: (a szakirány szerint): katekéta vagy: lelkipásztori munkatárs.
A három éves időtartalmú alapszak képzési területe: hittudomány, képzési ága: alkalmazott teológia.

         Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
         A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak az egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelően katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felnőtt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bizonyos liturgikus cselekmények vezetése-végzése, karitatív-kulturális tevékenységek).       

         A két szakiránynak megfelelően az alapfokozat birtokában

         a) a katekéták képesek:
-  az egyházközségek szintjén a hitbeli ismereteknek a különböző korcsoportoknak megfelelően történő átadására,
-  a gyermekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletének irányítására és fejlesztésére;
         b) a lelkipásztori munkatársak képesek:
-  aktív részvételre az egyházközség istentiszteleti életében, bizonyos cselekmények önálló vezetésére, ellátására,
-  a közösségi élet szervezésére, irányítására az egyházközség egészében vagy egy adott csoportjában,
- a társadalmi párbeszédre mind az egyének, mind a helyi közösségek szintjén, az együttműködésre szociális-kulturális feladatok megoldásában.

Képzési és kimeneti követelmények:

2017. szeptember 1.-től érvényes KKK letölthető pdf formátumbat itt.

Tantervi háló / Mintatanterv

Nappali tagozat

2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

Levelező/esti tagozat

2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

 

Szakfelelős: 
Dr. Sánta János
Képzési idő: 
6 félév
Tagozat: 
Levelező