Keresztény Neveléstudományi Konferencia - 2014. ápr. 25-26.

 
In caritate perficias - A keresztény nevelés mint társadalmi érték

 
A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a keresztény szellemiségű pedagógiáról való gondolkodás és párbeszéd jegyében konferenciát szervez. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére.

A konferencia időpontja: 2014. április 25–26. (péntek–szombat)
Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

Program

2014. április 25. (péntek)

9.00 – 9.30 Regisztráció

9.30 – 12.00 A konferencia megnyitása, plenáris előadások

Plenáris előadások – moderátor: Mészáros László

Fülöpné Erdő Mária rektor, főiskolai tanár, a konferencia elnöke:

A keresztény nevelés mint társadalmi érték

Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus püspök:

Teljes élet Isten és ember előtt

Tar Ibolya klasszika-filológus, a Szegedi Tudományegyetem ny. docense:

Az európai ókori klasszikus kultúra hatása a keresztény nevelésre

Jakab-Szászi Andrea kateketikai szakértő, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese:

A kötelezően választható hit- és erkölcstan tanításának egyéves tapasztalatai  

12.15 – 13.00 Ebéd

13.15 – 14.45 Szekcióülések

I. szekció – levezető elnök: Sárkány Péter

Kamarás István: Keresztény szakemberek részvétele a hazai etika-oktatás kialakításában

Mészáros László: A kompetencia alapú pedagógia keresztény megközelítése

Sárkány Péter: Az önalakítás szókratészi útja – Az etikai nevelés módszertanáról

 

II. szekció – levezető elnök: Szarka Emese

Sanda István Dániel: Alcuin – a teológus és a neveléstudós

Simonfi Zsuzsanna: A keresztyén nevelés alapkérdéseinek újraértelmezése a gyermekközpontú gondolkodásnak és Comenius antropológiájának összefüggésében

Molnár Béla: A Szent Domonkos Rendi Nővérek Kőszegi Tanítónőképzőjének megalapítása

Rácz Márk: A debreceni Bimbó Mihály élete, pedagógiai munkássága és eredményessége

 

III. szekció – levezető elnök: Fehér Ágota

Platthy István: A gyógyulás állomásai a képi kifejezés művészetterápiás folyamatán keresztül, a Szentlélekben való újjászületésen át, gyermekotthonban nevelkedett önsebző, érzelmileg labilis serdülő lány alkotásain

Pázmány Karolina Ágnes: Keresztény szemléletű tehetséggondozás a vizuális nevelésben

Berndtné Szelőczey Szilvia – Rangics Jánosné:

Brunszvik Teréz kevésbé ismert társai – Rejtett gyöngyszemek a magyar óvodai neveléstörténetben

15.00 – 16.00: Hangoskönyv bemutató és beszélgetés Bőzsöny Ferenccel,

a Magyar Rádió örökös főbemondójával

16.20 – 17.30: Bednarik Anasztázia és Sirák Péter orgonahangversenye a dómban

17.45 – 19.00: Vacsora

 

2014. április 26. (szombat)

9.00 – 10.30: Szekcióülések

I. szekció – levezető elnök: Sárkány Péter

Kautnik András: Gondolatok az idő és a felelősség pedagógiai szempontú összefüggéseihez

Vörös Klára: Ideálok az erkölcstan tankönyvekben

Pfuscher Emese: Ne engedj el! c. film erkölcsi problémái

 

II. szekció – levezető elnök: Szarka Emese

Frank Tamás: A Nemzetnevelés és a Néptanítók Lapja 1925. évi vezércikkeinek összehasonlító bemutatása

Szarka Emese: Zarándokutak tanításai, tanítók zarándokútjai

Verdes Miklós: Keresztény nevelés – keresztény pedagógia. Kérdések és irányvonalak a 20. századi olasz pedagógiában

Erdősi-Boda Katinka: Négy sarkalatos erény a művészetpedagógiában

 

III. szekció – levezető elnök: Fehér Ágota

Zóka Katalin: Értékorientáció, nyelvi szocializáció és irodalmi nevelés az óvodában

Karácsony-Molnár Erika: A dúsgazdagolás, egy népi színjáték és példázata

Valentné Albert Éva: A játék profán oldalán túl

Czenki Tímea – Fehér Ágota: Ki vagyok én a hangok nélküli világban? – Hallássérült gyermekek énképének sajátosságai

10.30 – 10.45: Kávészünet

10.45 – 12.15: Szekcióülések

                I. szekció – levezető elnök: Sárkány Péter

Szőke-Milinte Enikő: A dialógus szerepe az esélyteremtésben

Berzsenyi Emese: A fogyatékosság értelmezésének eszmetörténeti alapjai a világvallásokban

Orvos Levente: Tekintélyelvű vagy demokratikus nevelés?

 

II. szekció – levezető elnök: Szarka Emese

Kecskés Mónika: Music and it’s Education in Franciscan Monastery of Pest in the 18th Century

Hollósi Cecília: A keresztény közösségekben végzett önkéntes munka pozitív hatásai a főiskolások életében

Takács Gerda: A magyarországi németek nemzetiségi oktatásának változása a 20. században, különös tekintettel az egyház szerepvállalására

 

III. szekció – levezető elnök: Fehér Ágota

Both Mária – Csorba F. László: Régi-új értékek a természettudományok tanításában  

Boruzsné Bűdi Katinka: A 16. századi protestáns énekszerzők tanítói szerepe és kapcsolatai a Debreceni Református Kollégiummal

Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes: Az angolszász fantáziairodalom térnyerése – értékek és veszélyek gyermekeink számára

Fehér Ágota: Az együttérzés értéke az iskolák világában – az iskolai társas klíma és a pszichológiai immunkompetencia tükrében

 

12.30 – 13.15: Ebéd
13.30 – 14.45: Műhely-beszélgetés a 21. századi keresztény pedagógia kihívásairól
15.00 – 15.15: A konferencia összegezése, zárszó
15.30 – 16.45: Záró szentmise a dómban

 

2014. április 23.