Kérvények rendje

Kérvények rendje

 Kérjük igazolásokkal alátámasztani a szociális illetve egyéb körülmények, események miatti kérvények benyújtását!

 

Egyes kérvények leadásáért az állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) képzésben részt vevő hallgatóknak 2016. január 1. napjától kezdődően nem kell fizetni a Rektori Tanács 1/2016. (I26.) RTH számú határozata alapján:
- Jogorvoslati bizottsági kérvény
- Kreditátviteli bizottsági kérvény
- Rektori méltányossági kérvény
- Tanulmányi bizottsági kérvény

A Neptun rendszerben a kérvény modul használatát a főiskola 2016. február 1-től felfüggeszti. Mindennemű kérvényével a hallgatók papír alapú formanyomtatványok használatával fordulhatnak az illetékes személyzet vagy bizottságokhoz. A kérvények a honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha valamilyen melléklet nem kerül benyújtásra kérvénye mellé, a kérvény nem kerül feldolgozásra! Utólagos pótlásra nincs lehetőség!

 


Rektori Hivatalba benyújtandó kérvények:

 

leadási határidő:

letöltési link:

Rektori méltányossági kérvény

 

letöltés PDF formátumban


Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérvények:

Félévközi passziválási kérvény

X.8. / III.7.

letöltés PDF formátumban

Félévhalasztási kérvény

regisztrációs időszak utolsó napja

letöltés PDF formátumban

Hallgatói névsorból törlési kérvény intézmény elhagyása esetén

 

letöltés PDF formátumban

Intézményváltási kérvény

IX. 9. / II. 9.

letöltés PDF formátumban

Kivételes tanulmányi rend kérvénye

IX.20 . / II. 9.

letöltés PDF formátumban

Nyelvvizsga mentességi kérvény

 

letöltés PDF formátumban

Tagozatváltási kérvény

I.5. / VIII.31.

letöltés PDF formátumban

Vendéghallgatói kérvény

IX. 9. / II. 9.

letöltés PDF formátumban


Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtandó kérvények:

Kredit-elismertetési kérvény
(Tájékoztató a tantárgyfelmentések kérvényezéséről)

IX.30. / II.14.

letöltés PDF formátumban

Munkatapasztalat elismerésének kérvény

IX.30. / II.14.

letöltés PDF formátumban


Tanulmányi Osztályhoz benyújtandó kérvények:

Bejelentés abszolutóriumhoz  

letöltés PDF
formátumban

Engedélyezett tárgytörlési kérvény

IX.30. / III. 07.

letöltés PDF formátumban

Határidőn túli tárgyfelvételi kérvény

IX.30. 12:00 óra /
III. 07. 12:00 óra

letöltés PDF formátumban

Jelentkezés előalkalmassági vizsgára

I. 15.

letöltés PDF formátumban

Jelentkezés záróvizsgára

a honlapon lévő tájékoztató szerint

BA, MA, FOKSZ képzés

letöltés PDF formátumban

a honlapon lévő tájékoztató szerint

Szakirányú továbbképzés

letöltés PDF formátumban

a honlapon lévő tájékoztató szerint

Kiegészítő műveltségi területes képzés

letöltés PDF formátumban

Jelentkezési lap Kántor szakra

II. 15.

letöltés PDF formátumban

Jelentkezési lap Katekéta lelkipásztori munkatárs szakra II. 15. letöltés PDF formátumban

Késedelmes bejelentkezési kérvény

IX. 15.

letöltés PDF formátumban

Késedelmes leadások kérvénye

IX. 30. / II. 28.

letöltés PDF formátumban

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítók részére jelentkezési lap VIII. 26. / XII. 15. letöltés PDF formátumban

Leckekönyv hiteles másolat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Leckekönyv másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig)

 

letöltés PDF formátumban

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett)

 

letöltés PDF formátumban

Oklevél másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Oklevél hiteles másolat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Oklevélmelléklet kiállításának kérvénye
(2003. július 1. - 2006. március 1. között végzett hallgatóknak)

  letöltés PDF formátumban

Oklevélmelléklet kiállításának kérvénye
(2006. március 1. után végzett hallgatóknak)

 

letöltés PDF formátumban

Oklevélmelléklet másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Szakirányú továbbképzés jelentkezési lap VIII. 25. / XII. 15. letöltés PDF formátumban
Tanfolyami jelentkezési lap Helyesírásikészség-fejlesztés szakra a honlapon lévő tájékoztató szerint letöltés PDF formátumban

Tárgyfelvételi kérvény tagozatváltóknak tárgyfelvételi időszakban

 

letöltés PDF formátumban

Új oklevél kiállításának kérvénye (hibás adatokkal kiállított oklevél esetén)   letöltés PDF formátumban

Tanszékre benyújtandó kérvények:

Szakdolgozat témaválasztási lap   letöltés PDF formátumban
Szakdolgozat konzultációs napló   letöltés PDF formátumban
Nyilatkozat szakdolgozat eredetiségéről   letöltés PDF formátumban

Szakdolgozati téma és/vagy konzulens váltásának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Tárgyfelvételi kérvény kifutó mintatantervekhez

IX.15. / II.15.

letöltés PDF formátumban

Tematikaigénylési kérvény

 

letöltés PDF formátumban


Kollégiumhoz benyújtandó dokumentumok:

Jelentkezési lap

a honlapon lévő tájékoztató szerint

letöltés PDF formátumban

 

 

Letölthető dokumentum költségtérítéses hallgatók számára

Kérjük, hogy a dokumentumokat együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237
faxon: +36-27/511-141