A könyvtár küldetésnyilatkozata

A főiskolai könyvtár nyilvános könyvtárként az értékorientált minőség jegyében szolgálja – az Apor Vilmos Katolikus Főiskola küldetésnyilatkozatához szorosan kapcsolódva – a főiskola állandó, illetve állandóan változó oktatási tevékenységéhez igazodó információs igényeinek kielégítését:

  • a szolgáltatások szakszerűségével,
  • források minőségével,
  • és azzal a szakértelemmel, ami lehetővé teszi a források használatát.

Illeszkedik az országos oktatási és könyvtári rendszerbe, nyitott az együttműködésre, tevékenységében magas színvonalú munkát végez, hogy részese lehessen az Európai Uniós és az országos fejlesztési tervek és programok teljesítéséből fakadó előnyöknek.

A dokumentumok és az információ szolgáltatásával

  • segíti a főiskolán folyó oktatást, tanulást, kutatást és a gyakorlati képzést a gyűjtemény és a szolgáltatások aktív használatát;
  • a főiskola oktatói és hallgatói számára lehetővé teszi a tudomány világának széles ismeretét;
  • tanácsadást, segítséget és képzést nyújt az információs ismeretekben: az egész életen át tartó tanulás, az önálló ismeretszerzés megalapozásában;
  • elősegíti az informatikai írástudás fejlesztését. Az intelligens tanulási, információszerzési terek, a modern könyvtári környezet megteremtésével, fejlesztésével és működtetésével arra törekszik, hogy a könyvtár használói jobb gazdasági, társadalmi esélyeinek, kulturáltsági és életvezetési készségeinek fejlesztését támogassa.