Külföldi szakmai gyakorlat pályázat hallgatók számára

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Erasmus+ program keretén belül pályázatot hirdet 
a 2018/2019-es tanévre külföldi szakmai gyakorlatra az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatásban várhatóan kb. 5-10 fő részesül.
 • Szakmai gyakorlat célú mobilitás esetén Erasmus+ ösztöndíjat a hallgatók 2-12 hónapra kaphatnak.
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke a fogadó ország függvényében 520-620 €/hónap (a megélhetéshez esetleg szükséges további költségeket a hallgatóknak saját forrásból kell fedezniük).
 • Hátrányos helyzetű hallgatók +100 €/hónap rendkívüli támogatásban részesülhetnek.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő vagy tartósan beteg résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Végzős hallgatók az utolsó félévben pályázhatnak arra, hogy friss diplomásként utazhassanak szakmai gyakorlati külföldi mobilitásra.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A hallgatók az Európai Bizottság online nyelvi felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, dán, cseh, görög, lengyel, portugál, bolgár, horvát, román, szlovák, finn és svéd) felkészítésben részesülhetnek.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A pályázatokat a főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (NKB) bírálja el.
   

Fogadó intézmény:

A fogadó intézmény, szervezet vagy vállalkozás a munkaerőpiacon, vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU szervek kivételével. A hallgató feladata, hogy fogadó intézményt keressen magának. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság vagy állandó tartózkodási engedély;
 • aktív hallgatói jogviszony arra a félévre, amelyikben a hallgató utazni kíván (kivéve friss diplomások esetében);
 • legalább egy lezárt félév kell a kiutazáshoz;
 • jó tanulmányi eredmény (minimum 4-es átlag);
 • megfelelő szintű idegen-nyelv ismeret (a pályázat elnyerésénél előnyt jelent középfokú "C" típusú, vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga);
 • végzős hallgatók az utolsó félévre nem pályázhatnak.
   

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Pályázati űrlap [letöltés doc formátumban]
 • Motivációs levél (magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén);
 • Indexmásolat a lezárt félévekről;
 • Önéletrajz (magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum;
 • 1 db nem régi igazolványkép (vagy elektronikus kép feltöltése az önéletrajzba);
 • ajánlólevél egy oktatótól.
   

Határidők:

 • A hiánytalan pályázat benyújtási határideje 2018. március 19., 16 óra
 • A teljes pályázati anyagot papíralapon a Külkapcsolati Irodában (M épület, Szent Miklós tér 1-3., 002-es szoba) vagy a főiskolai könyvtárban kell benyújtani személyesen, illetve a pályázati űrlapot, az önéletrajzot és motivációs levelet email-ben is (erasmus [kukac] avkf.hu).
   

További információk: