Különeljárási díjak

A hallgatók által fizetendő különeljárási díjak 

A Rektori Tanács a különeljárási díjak jelenleg érvényes rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Külön eljárások megnevezése Különeljárási díj összege (Ft)
Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása 6000
Engedélyezett tárgytörlés, tárgyanként 2000
Felvételi intézményi eljárási díj 5000
Főiskolai nyomtató kártya – 100 egységes 1500
Főiskolai nyomtató kártya – 200 egységes 3000
Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása tárgyanként 1200 Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
3500
Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben -------
Kérelem munkatapasztalat elismerésére tárgyanként
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
1000
Késedelmes bejelentkezés/regisztráció 4500
Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén (hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok) 2000
Vendéghallgatóként felvett kredit díja, kreditenként 3000
Könyvtári késedelmes leadás díja (nap/könyv) 100
Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében
(tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató)
a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra
20000
Kredit elismerési kérelem tárgyanként 1000
Kreditátviteli bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
3000
Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében 3000
Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén 3000
Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása/alkalom 3000
Leckekönyv vagy oklevél melléklet másodlat kiállítása 10000
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett) 2000
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig) 1000
Nyelvvizsga mentességi kérelem 3000
Oklevél másodlat kiállítása 6000
Rektori méltányossági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
8000
Sikeres vizsga ismétlése 1000
Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén 3000
Szakdolgozat cím- és/vagy konzulens váltása önhibából 3000
Szakdolgozat engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen) 8000
Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen 3000 (+3000 kaució)
Tanulmányi bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen
3000
Tárgy felvétele határidő után, tárgyanként 2500
Tárgyfelvétel díja harmadik felvételtől 5000
Új oklevél kiállítása (amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak) 6000
Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél 5000
Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél szigorlat esetén 5000
Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül) 20000
Záróvizsga díja szakirányú továbbképzésen (jogviszonyon kívül) 20000
Záróvizsga ismétlési díja 10000

 

A kérelmek benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával.
A kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le.
A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet.
A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét.
A kérelemhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.