A Magyar Tudomány Napja az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

A tavalyi évhez hasonlóan, idén már a korábbi hagyományokra építve, kisiskolásokat és felnőtteket is megszólított az AVKF tudománynapi rendezvénye.

A programban délelőtt közel 500 kisiskolás vett részt. A nagy létszámú érdeklődőt két turnusra osztották, első turnusban a 3-4. osztályosok kapcsolódhattak be aktívan a tudományos kísérletekbe, ismerkedhettek a „csodákkal”, melyek a fizika, kémia, biológia, földrajz és matematika világát hozták közel a fiatalokhoz játékos, számukra élvezetes módon. A második turnusban a kicsit nagyobbak, 5-6. osztályosok vizsgálódtak a tudomány rejtelmeiben a főiskolai oktatók és tehetséges hallgatók segítségével. A gyerekeket kísérő tanítók is tolmácsolták, amit a csillogó gyerekszemek is elárultak, hogy mennyire hiánypótló ez a rendezvény, milyen nagy szükség és igény van rá.

A rendezvény délutáni szakasza a felnőtteket szólította meg és hívta együttgondolkodásra a különböző tudományterületeket bemutató előadókkal. Ez a program is sok érdeklődőt vonzott, hiszen a 600 főt is meghaladta a résztvevők száma. Zsúfolásig megtelt a főiskola két legnagyobb előadóterme tanárokkal, hallgatókkal, pedagógusokkal, művészekkel és a tudomány iránt érdeklődőkkel.

A konferencia első előadója Fülöpné Dr. Erdő Mária az AVKF rektora volt, aki „Eredmények és távlatok a katolikus nevelésben” címmel tartott előadást.

Előadásában bemutatta a katolikus oktatás-nevelés és felsőoktatás hazai helyzetének alakulását az 1989 óta eltelt időben. Összefoglalta a rendszerváltás óta elért eredményeket az intézményhálózat, a könyvkiadás, a tanterv- és tananyagfejlesztés, a szakfolyóiratok és szakmai fórumok valamint a katolikus felsőoktatás aspektusából is.  Felvázolta a hazai és nemzetközi együttműködések főbb irányait. Kitért a modern technika által kínált oktatási alkalmazások felhasználásának lehetőségeire és korlátaira. Kiemelte az intézményközi együttműködések fontosságát és felvázolta a további fejlődés lehetséges irányait.

 Sapszon Ferenc „Morzsák egy szeretetműből” c. előadásában a Kodály Kórusiskolában alkalmazott pedagógiai elvekről, a zene személyiségformáló hatásáról és a nevelő és nevelt személyes, szeretetteljes kapcsolatának fontosságáról beszélt.

Varga Józsefné dr. Horváth Mária főiskolai tanár a GYHF szakigazgatója „A névtan és nevelés” címmel tartott előadásában bibliai alapokból kiindulva élményszerűen  világított rá a nevek fontosságára, a nevekben megtalálható információgazdagságra, az általuk közvetített kulturális, történeti és vallási értékekre, információkra.

A további előadók a neveléstudomány, a pszichológia, a szociológia, a nyelv-és irodalom területén végzett kutatásaikról számoltak be.

A konferencia keretében Erdősi-Boda Katinka bemutatta a fakszimile kiadásban most megjelent  „András a szolgalegény” című regényt és az ehhez kapcsolódó további kötetet, amelyet pedagógusok számára ajánlanak. Ez utóbbi egyfelől a tanulmány, másfelől az esszé műfajában kísérletet tesz annak a kérdésnek megválaszolására, hogy az András a szolgalegény c. mű elolvasása milyen hatással volt az ifjú Klebelsberg jellemfejlődésére.

Öröm és siker, hogy az AVKF által szervezett katolikus szemléletű tudományos rendezvény képes volt sokakat eredményesen megszólítani, aktivizálni és a gyermekek, fiatalok valamint a felnőttek minden korcsoportját nagy számban bekapcsolni a tudományos értékek által közvetített intellektuális elmélyülésbe, felfrissülésbe. A délutáni rész előadói voltak: Gyimesi Ildikó, Tóth József, Palkóné Dr. Tabi Katalin, Dr. Udvarvölgyi Zsolt.

 

2016. november 11.