Megjelent az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozat legújabb kötete, a „Csodálatos világ” című környezetismeret munkatankönyv

Csodálatos világ – Környezetismeret munkatankönyv az 1-2. osztály számára címmel újabb kiegészítő tankönyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A könyvet Megyeriné dr. Runyó Anna, főiskolánk oktatója írta, s immár 12. kötete az Értékorientált Pedagógia tankönyvsorozatnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a katolikus iskolák és más – akár határon túli – intézmények számára az értékközpontú oktatás-nevelés megvalósításához. A kiegészítő tankönyvekből és tanári kézikönyvekből álló sorozatot Fülöpné dr. Erdő Mária, főiskolánk rektora szerkeszti.

 

A könyv első osztályosoknak szóló része – az óvodából iskolába lépő gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével – a természet és társadalom alapvető ismereteinek elsajátítását segíti, az évszakok váltakozásának megfelelően. A második osztályosoknak szóló rész az alapismeretek mellett több, a témával kapcsolatos érdekességet is tartalmaz. A szerző, az adott témákhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal törekszik a tapasztalatszerzésen alapuló készség- és képességfejlesztésre. A könyvben szervesen illeszkednek az egyházi év fontosabb ünnepeit, szentjeit, illetve a néphagyományokat, népszokásokat bemutató részek. Kiemelendő a zöld jeles napok megjelenése és feldolgozása. A könyv egészét áthatja a környezettudatos életmódra nevelés szemlélete. A versek, szövegrészletek az esztétikai élményen túl, az adott téma feldolgozását segítik, s teszik érdekessé. A könyvben szereplő színes fényképek megkönnyítik az élőlények valóságban történő felismerését, biztosítva ezzel a felfedezés örömét. Az ismeretek összegzését segíti a könyv végén található ábrákkal és feladatokkal összeállított rendszerező, összefoglaló rész.

 

A könyv egyaránt képvisel hiteles szakmai és katolikus értékeket.

2016. április 7.