Negyedik alkalommal tartottak Keresztény Neveléstudományi Konferenciát az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Főiskolánk idén negyedik alkalommal rendezte meg Országos Keresztény Neveléstudományi Konferenciáját április 21-én, Vácon. Ebben az évben az Irgalmasság Éve alkalmából az irgalmasság és a nevelés kapcsolatával foglakoztak az előadók.

A konferencia csaknem 600, az ország minden részéről érkezett résztvevőjét Varga Lajos váci segédpüspök köszöntötte. Bevezetőjében körüljárta az irgalmasság fogalmának különféle megközelítési lehetőségeit, hangsúlyozta ezek fontosságát a katolikus egyház tanításában.

Fülöpné Erdő Mária, a főiskola rektora „Az irgalmas és igazságos nevelés társadalmi dimenziói” címmel tartott plenáris előadást. Kiemelte az egyházi iskolarendszer lehetőségeit és felelősségét az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Hangsúlyozta, hogy a nevelés igazságossága abban jut kifejezésre, hogy az igazságos nevelés mentes a személyválogatástól, minden növendékkel teljes odafigyeléssel és egyforma odaadással foglalkozik. Rámutatott a keresztény nevelés társadalmat és közgondolkodást formáló jelentőségére is.

Plenáris előadók voltak még Andrzej Dzięga szczecińi érsek, valamint Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora, akik szintén az irgalmasság nevelési aspektusaihoz kapcsolódóan tartottak nagysikerű előadást.

   

A délutáni szekciókban további harminc előadó osztotta meg gondolatait három szekcióban a nagyszámú érdeklődővel. A szekciók tematikája a neveléstudomány széleskörű pedagógiai vonatkozásain túl foglalkozott a téma pszichológiai, irodalmi-nevelési és művészeti-nevelési aspektusaival is.

A konferencia napjára megjelent a konferencia előadásait nyomtatott formában tartalmazó terjedelmes tanulmánykötet, amelyet a jelenlévők a helyszínen megvásárolhattak. A kötetet a korábbi években megjelent három kötethez hasonlóan a főiskolától rendelhetik meg az érdeklődők.

          

2016. április 24.