Népművészet szakmai nap - beszámoló

A népművészet fejlesztő hatása az oktatásban és a nevelésben

2017. október 12-én az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával került megrendezése a Népművészet fejlesztő hatása az oktatásban és a nevelésben szakmai nap. A rendezvényen váci, budapesti és Pest, Heves, Borsod, Csongrád megyei települések pedagógusai vettek részt.

A szakmai nap résztvevőit Libor Józsefné dr. rektor asszony köszöntette. Beszédében hangsúlyozta az elhivatottság fontosságát.

Szitó Brigitta, első éves, tanító szakos hallgató sárközi népdalcsokorral köszöntötte a megjelenteket.

Dr. Baksa Brigitta nyitó előadásában a népművészet különböző műfajaiban rejlő képesség- és személyiségfejlesztő lehetőségek széles tárházát vázolta fel. Rávilágított arra, hogy a korábban nagycsaládi, közösségi keretek között zajló hagyományátadás formái átalakultak, feloldódtak, ezért kiemelten fontos szerepet vállalnak magukra azok az óvodák, iskolák, akik helyet biztosítanak nevelési programjukban, helyi tantervükben saját hagyományaik átörökítésének.

Rektor asszony szavai nyomán ezen intézmények elkötelezett pedagógusai megvalósítói lehetnek a szülőföldhöz kötésnek, a nemzeti azonosságtudat kialakításának, igazlelkű magyar gyermekek nevelésének.

A szakmai nap további részében ebéd előtt három, utána pedig egy órás gyakorlat zajlott. A főiskola oktatóinak vezetésével négy helyszínen folyó műhelymunka keretében a népművészet különböző műfajaihoz kapcsolódó módszertani bemutatókra, gyakorlati foglalkozásokra került sor.

Dr. Karácsony-Molnár Erika az ünnepekhez kapcsolódó dramatikus népszokások átadásának lehetőségeiről beszélt.

A néptánc tanításának módszertani alapjait Petneházy Kata néptánctanár vezetésével ismerhették meg a jelenlévők.

A tárgyalkotó népművészethez két műhely témája kapcsolódott. Szabó Péter kézműves oktató irányításával nádból, természetes növényi anyagokból készítettek egyszerű játékokat, hangkeltő eszközöket.

Baksa Brigitta a fonal és a gyapjú megmunkálási módjaira mutatott példákat.
A tapasztalatok, új ismeretek mellett az elkészült tárgyakat is hazavitték a szakmai nap résztvevői. A rendezvényt követően pedig mindenki megkapta az erre alkalomra összeállított módszertani segédanyagot.
A rendezvény előkészítését, lebonyolítását Harmincz Edina és Major Ildikó felnőttképzési előadók segítették.

Néhány vélemény a rendezvényről:
„Szeretetteljes légkör, nagyon felkészült tanárok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, igazi feltöltődés volt mind lelkileg, mind szakmailag.”

„Színvonalas, szívvel-lélekkel szervezett és lebonyolított program volt. Sokat tanultam, sok ötletet gyűjtöttem. Remélem, lesz még alkalom, hogy máskor is jöhessünk.”

„Nagyon köszönöm az igen lelkes, ösztönző előadói/oktatói hozzáállást. Gyakorlat és elmélet teljes összhangját. Hajrá Apor Vilmos!”

„Örömmel vennénk ebben a témakörben még mélyebb elmélyülést tartalmazó képzést 60-120 órás keretben.”

2017. október 16.