Neveléstudományi konferencia 2017

 A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a korábbi évek hagyományait folytatva ötödik alkalommal szervezi meg Katolikus Neveléstudományi Konferenciáját ez alkalommal a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen. A konferencia a katolikus nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére, valamint bepillantást nyújt a 20 éves fennállását ünneplő Katolikus Pedagógiai Intézet tevékenységébe. Ennek jegyében a szakmai rendezvény címe:

 

A nevelés mint hivatás - A katolikus nevelés múltja és jelene

 

A konferencia időpontja: 2017. április 27. (csütörtök)

Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
      2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

 

Szeretettel várjuk előadás-összefoglalóikat és tanulmányaikat 2017. február 28-ig. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány szóközökkel együtt legalább 20 ezer, legfeljebb 60 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet.

A konferencián való részvétel díja 6000 forint, amely magában foglalja az ebédet, valamint a konferenciára megjelenő tanulmánykötetet. A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323-67353264-51100005) kell befizetni. A részvételi díj befizetésének határideje: 2017. március 31.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: konferencia.vac [kukac] gmail.com. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.

A konferenciára jelentkezni a főiskola honlapjának Tudomány → Rendezvények menüpontjában található és onnan letölthető jelentkezési lappal lehet. E menüpontban található a konferenciával kapcsolatos részletes tájékoztató is.

A konferencia szervezőbizottsága

                                                                                                                  

 

Kérjük, hogy a felhasznált szakirodalmi forrásokat lábjegyzetekben, az alábbiakban meghatározott formában legyenek szívesek megadni:

Könyvre való hivatkozás:

  • NAGY J., Korszerű pedagógia, Reménység Kiadó, Budapest, 2004.
  • SMITH, J., A PC használata – Haladók kézikönyve, Reménység Kiadó, Budapest, 2004.

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányra való hivatkozás:

  • NAGY P. - MOSOLY É., Bátorság, in FUSZBERGER P., Erények könyve, Reménység Kiadó, Budapest, 2001, 320–345.
  • FALUS I., Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében, in BÁTHORY Z. - FALUS I. (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001, Osiris Kiadó, Budapest 2001, 213-234.

Folyóiratban (periodikában) közölt tanulmányra való hivatkozás:

  • NAGY-MOSOLY A. M., Ennyi névvel élni, in Magyar Folyóirat, 2004/5, 15–16.

Internetes hivatkozás:

 

2017. január 20.