Neveléstudományi konferencia 2017

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a korábbi évek hagyományát folytatva idén az ötödik alkalommal szervezi meg Keresztény Neveléstudományi Konferenciáját. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. Ebben az évben különösen is a pedagógiai hivatásnak, küldetésnek és a keresztény pedagógiának a kapcsolatát kívánjuk előtérbe helyezni. Ennek jegyében a szakmai rendezvény címe:

„… et vocavit vocatione sua sancta”

A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben

A konferencia időpontja: 2017. április 27. (csütörtök)

Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
                    2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

A konferenciára előadás-összefoglalóval lehet jelentkezni, amelyben ismertetni kell a kutatás/előadás célját, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit, valamint a téma/előadás jelentőségét és hatását a keresztény nevelés elméletére és/vagy gyakorlatára. Elméleti történeti vagy filozófiai előadás esetén utalni kell a kutatások keresztény szempontokat érvényesítő neveléstudományi és/vagy nevelésfilozófiai jelentőségére. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája és nyelvi megformáltsága, valamint az ismertetett téma jelentősége a keresztény szemléletű nevelési-oktatási folyamatban.

A konferencia előadásai átlagosan 20 percesek, amit rövid megbeszélés, vita, majd záró értékelés követ. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás/előadás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás/előadás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia. Az absztraktok beküldésének határideje: 2017. március 20.

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás/előadás elméleti és gyakorlati jelentősége, az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témáihoz illeszkedése.

A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2017. március 31-ig értesítünk minden jelentkezőt. A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe a konferencián való előadás nélkül is fogadunk tanulmányokat, amelyeket legkésőbb az absztraktok feltöltésének határidejéig, 2017. március 20-ig lehet megküldeni. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány szóközökkel együtt legalább 20 ezer, legfeljebb 60 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet. A tanulmány elfogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb 2017. március 31-ig értesítünk minden szerzőt.

A konferenciára várunk minden olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembert, aki a saját tudományterületében elkötelezett az európai keresztény értékrend érvényesítése mellett. Várjuk a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, a doktori iskolák hallgatóit, az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat, az óvodai nevelésben, valamint a közoktatásban dolgozó pedagógus kollégákat, a világi papság, a szerzetesrendek és a testvéregyházak képviselőit, valamint mindazokat, akik a XXI. századi nevelés alapjának az európai görög-latin kultúrát és a zsidó-keresztény filozófiai gondolkodáson nyugvó szellemiséget tartják.

A konferencián való részvétel díja 6000 forint, amely magában foglalja az ebédet, valamint a konferenciára megjelenő tanulmánykötetet. A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323-67353264-51100005) kell befizetni. A részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 15.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: konferencia.vac [kukac] gmail.com. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.

Dr. Mészáros László
a Konferencia titkára

 

LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP (DOC formátumban)

LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP (PDF formátumban)