OTDK

OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2019 tavaszára meghirdette a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK).

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIV. OTDK-n való indulás jogát, ezzel pedig az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket.

A pályamunka helyi konferencián történő bemutatása, annak értékelése az országos konferencián való részvétel feltétele.

A XXXIV. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre.
A szekciók további szakmai tagozatokra bomlanak.

Az OTDK nyelve a magyar.

A TDK célja

Ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A TDK munka menete

A hallgató érdeklődési körének megfelelően témát választ, a témát mentoráló tanárral konzultációkat folytat, önálló kutatást végez.

A kutatási eredmények alapján elkészíti a pályamunkát.

Az elkészült dolgozatot bemutatja a főiskola (AVKF) intézményi szintű TDK-konferenciáján.

A dolgozat az opponens, a bírálók és a zsűri értékelése alapján javasolható az országos versenyre (OTDK).

Az OTDK-n való részvétellel elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője.
Ezen kívül főiskolánkon az OTDK-ra bekerülő és a pályamunkájukat országos szinten bemutató hallgatók pályamunkájukat szakdolgozatként is beadhatják, s (jeles eredménnyel) mentesítést kérhetnek a védés alól.

A pályamunka készítésének az ütemterve

I. 2017. december 20.

A hallgató témát és mentortanárt választ, s ezt a mentor-oktatóval egyeztetve írásban eljuttatja az intézményi TDK-felelősnek legkésőbb 2017. december 20-ig a megyerine.anna@avkf.hu címre.

II. 2018. tavaszi féléve:

A hallgató a választott témában kutatómunkát végez, a közösen kijelölt időpontokban folyamatosan konzultál a mentortanárral.

Félév végén (később meghatározásra kerülő időpontban) a választott tanszék rendezvényén 8-10 percben beszámol addigi munkájáról, terveiről, az esetlegesen felmerült problémákról, nehézségekről.

A beszámolót segítő szándékú szakmai vita követi.

III. 2018. őszi féléve:

A hallgató az intézményi (AVKF) TDK konferencián bemutatja az elkészített dolgozatot. Eredményes szereplés esetén a szakmai közösség OTDK-ra javasolja a pályamunkát.

Az Intézményi Konferencia várható időpontja: 2018. október közepe.

A 2019 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-val kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható az OTDK honlapján: /

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIV. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található.

A XXXIV. OTDK központi felhívása:
http://otdt.hu/upload/files/XXXIV.OTDK_kozponti%20felhivas.pdf

Szekciók:
http://otdt.hu/upload/files/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_1.%20sz.mellekl...

Részvételi feltételek:
http://otdt.hu/upload/files/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_mell...

A kutató munkához sok sikert kívánok!

Megyeriné dr. Runyó Anna, intézményi TDK-felelős