Pótfelvételi

Válaszd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát!

Jelentkezz pótfelvételiben meghirdetett képzéseinkre!

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 7.

A 2017. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).
Csak azok nyújthatnak be jelentkezést:

• akik a 2017. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy
jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon  kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére 2017. agusztus 7-ig, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik.  A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

A www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2017. július 28. – augusztus 07. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :


Képz.

Munka-

Fin.

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő

Képz.

szint

rend

forma

(félév)

terület

A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő 6 150 000 Ft PED

A

N

K

óvodapedagógus (Vác)

6 150 000 Ft

PED

A

N

K

óvodapedagógus {nemzetiségi óvodapedagógus (német)}

6 150 000 Ft PED

A

N

K

szociálpedagógia

7 160 000 Ft

TÁRS

A

N

K

tanító

6 150 000 Ft

PED

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő 6 150 000 Ft

PED

A

L

K

óvodapedagógus (Vác)

6 150 000 Ft

PED

A

L

K

óvodapedagógus {nemzetiségi óvodapedagógus (német)} 6 150 000 Ft PED

A

L

K

szociálpedagógia 7 160 000 Ft

TÁRS

A

L

K

tanító 6 150 000 Ft PED

M

L

K

neveléstudomány 4 195 000 Ft

BÖLCS

 

Felvételi szóbeli vizsga:
 

A neveléstudományi mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác 2017. augusztus 16. 10:00 óra
Vizsgadíj (3000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”! A vizsgára kérem, hozza magával a 3000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, PPT-t tartalmazó adathordozót és az oklevelének másolatát.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

Kreditelismertetési kérelemre van szükség azon alapképzési és mesterképzési szakok esetén, amelyeknél a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit  pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. Az előzetes kreditelismerési kérelmet, mely letölthető honlapunkról itt: http://avkf.hu/sites/default/files/kredit_elismertetesi_kerveny_ma_0.pdf, valamint az azon felsorolt hiteles dokumentumok egyikét 2017. augusztus 7-ig kell a főiskolára postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

Pontszámítás mesterképzésben:
- felvételi elbeszélgetés: 30 pont
- oklevél minősítése alapján: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont

A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a tanító, az óvodapedagógus képzésre jelentkezőknek (nemzetiségi szakirányok is), alkalmassági vizsgán kell részt venniük.  Tanító, óvodapedagógus szakon semmilyen mentesség nem fogadható el.

Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2017. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2017. augusztus 17. 9.00 óra.

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést, egészségügyi alkalmassági  lapot kitöltve.  Letölthető: http://avkf.hu/alkalmassagi-vizsga

Ha a felvételiző 2017. felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak hitelesített fénymásolatát elküldi a Felvételi Iroda címére, így  mentesül az alkalmassági vizsga alól. Beküldési határidő: 2017. augusztus 14.

A csecsemő és kisgyermeknevelő ALAPKÉPZÉSEN (BA) beszéd alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2017. augusztus 17. 9.00 óra

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát és az egészségügyi alkalmassági  lapot kitöltve.  Letölthető: http://avkf.hu/alkalmassagi-vizsga!

Szociálpedagógia szakon a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időponjta: 2017. augusztus 16-17. (Történelem vizsga:  augusztus 17. 8:30 óra).

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető. 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: http://avkf.hu/szakmai-vizsga

Hitéleti képzés

Alapképzéseben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képz. idő
(félév)

Képz.
terület

A

L

A

kántor

        ---

6

HIT

A

L

K

kántor

130 000 Ft

6

HIT

A L A katekéta lelkipásztori munkatárs --- 6 HIT
A L K katekéta lelkipásztori munkatárs 120 000 Ft 6 HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani, mely letölthető az AVKF honlapjáról. Ezt, és minden dokumentummásolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

Felvételi eljárási díj: 5000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk és az erről szóló másolatot a jelentkezéshez kérjük csatolni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2017. augusztus 16. 13 óra.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2017. augusztus 23.  10:00 óra

A vizsgára kérem,  hozza magával  arcképes igazolványát.

Felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során várhatóan 2017. augusztus 25-én lesz.