Rektori köszöntő

Szeretettel köszöntöm leendő és már beiratkozott hallgatóinkat, minden kedves érdeklődőt, aki megtisztelte intézményünket figyelmével.

2017. augusztus 1-jei kinevezésemmel egy olyan főiskola vezetésére kaptam megbízást, melyben az egyházi szakok mellett más, ún. világi szakokon is folyik képzés. Amellett, hogy intézményünk nyitott a nem katolikus vallású, vagy ateista hallgatók előtt is, a képzésünkben minden szakon megjelenik a katolikus értékek képviselete, közvetítése.

A Budapestről vonattal mindössze félóra alatt elérhető Vác egyik impozáns épületében, az egykori szemináriumban kapott helyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. 2004 óta működik az intézmény ezen a székhelyen, ahol hallgatóink kulturált környezetben, felújított műemlék épületben tanulhatnak Vác egyik legszebb terén, a Székesegyház szomszédságában.

A Főiskola születése azonban nem Vác, hanem Zsámbék nevéhez kötődik. 1977-ben az Esztergomi Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozataként működött, 1981-től pedig már az önálló Zsámbéki Tanítóképző Főiskola jött létre, az ország egyetlen falusi főiskolájaként. 1993-tól, az egyházi visszavételtől az intézmény neve Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola lett, 2000-ben pedig az iskola felvette Boldog Apor Vilmos vértanúhalált halt püspök nevét. A 2003-as év a zsámbéki működés végét hozta, egy sajnálatos tűzeset miatt a képzés ott nem volt folytatható. 2004-ben a Főiskolát átvette a Váci Egyházmegye ordináriusa, és azóta a váci helyszínen folyik a képzés sokkal több szakon, mint a kezdetekben.

A Főiskolánkon végzett fiatal diplomások elhelyezkedési lehetőségei kiválóak, szinte mindannyian a képzettségüknek megfelelő munkakörben találnak munkát. Mik is ezek a szakok, amelyek a képzés különböző formáiban (nappali, levelező, önköltséges, állami ösztöndíjas) várják az érettségizett fiatalokat, vagy régebb óta fiatalokat?

A pedagógusképzés szinte teljes spektrumát lefedjük, hiszen a csecsemő, óvodás és kisiskolás korosztály részére nevelünk pedagógusokat. (Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus [német, cigány-roma nemzetiségi szakirány] angol nyelven is, valamint Tanító [német, cigány-roma nemzetiségi szakirány] szakok.) A felnőtt, rászorulókkal való törődés tudományos és emberi tanait a Szociálpedagógia szakon (Szabadidős és prevenciós foglakozások szervezése, Roma közösségek integrációs problémái specializációkkal) tudják az érdeklődők, elhivatottak elsajátítani. Hitéleti szakjainkon a váci püspökség elhivatott, tudományos fokozattal rendelkező papjai adják a bázisát a képzésnek (Kántor, valamint Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakokon.)

A szakmai továbblépés lehetősége a Neveléstudomány MA szakunkon (Családpedagógia, Segítő-fejlesztő pedagógia specializációkkal) valósul meg.
Mind a BA, mind az MA területén további szakok indítását tervezzük, alkalmazkodva a kor igényeihez, szélesebb kínálatot biztosítva azoknak, akik családias környezetben, igazi közösségben szeretnének tanulni. Hiszen intézményünk legnagyobb vonzereje, hogy nemcsak a tudományok területén tudnak nálunk fejlődni a hallgatók, hanem nagy gondot fordítunk a lelki nevelésre is. Mivel kis intézmény vagyunk, mindenki ismer mindenkit, közösségben pedig könnyebb az akadályok vétele is.

Nemzetközi kapcsolataink sokféle lehetőséget nyújtanak külföldi tanulmányokra és külföldön teljesíthető szakmai gyakorlatokra is. ERASMUS kapcsolataink révén Európa számos országába juthatnak el hallgatóink. Képzéseinket szervesen egészítik ki fakultatív lehetőségek, különféle műhelyek és klubok várják az érdeklődő hallgatókat. A tehetségek gondozására és az erre való felkészítésre kiemelten figyelünk a tudományok, a művészetek és sport területén egyaránt. Romológiai és nemzetiségi tanulmányokat is kínálunk a nálunk tanulóknak. Könyvtárunk gazdag állománya, kollégáink magas felkészültsége és elkötelezett lelkiismeretessége segíti hallgatóink szakmai felkészülését és folyamatos fejlődését mind az elméleti tudás, mind a gyakorlat oldaláról. Magas szintű, gyakorlatorientált, a legfrissebb tudományos eredményeket felhasználó, a katolikus értékeket közvetítő oktatásban részesülnek a hallgatók, így itt nem csak tudásban, hanem emberségben is növekednek.

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által szervezett programok színesítik a hétköznapokat, kikapcsolódást nyújtanak a tanulás mellett. Távollakó hallgatóink számára két kollégiumi épületünk is rendelkezésére áll, ahol 2-3 ágyas szobákban, állandó internet-elérhetőséggel és minden más, a mindennapi élethez szükséges eszközzel felszerelt kiegészítő helyiségekkel várjuk hallgatóinkat. A nyári időszakban a Vácra érkező turisták, kirándulócsoportok számára tudunk kedvező áron, kulturált szállást biztosítani.

Pedagógus továbbképzéseink távoktatási formában is elérhetők, szakirányú továbbképzéseink pedig levelező tagozaton várják a már diplomával rendelkező pedagógus kollégákat, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a már pályán lévő pedagógusok állandó fejlődési lehetőségének a biztosítását is.

Oktatóink nemcsak a hallgatók tudásbeli színvonalának emelésén fáradoznak, hanem saját maguk is folyamatosan részt vesznek képzéseken. A Főiskola által szervezett, sok esetben nemzetközi szintű konferenciák, saját folyóirataink (Katolikus Pedagógia, Szociálpedagógia, Magyartanítás) mind-mind jó lehetőséget nyújtanak a kutatási eredmények ismertetésére. Oktatóink szinte mindegyike rendelkezik PhD fokozattal, vagy beiratkozott doktori képzésre. Több kutatóműhelyünk a hallgatók bevonásával vizsgálja a különböző tudományágak új lehetőségeit, illetve azoknak a gyakorlati felhasználását.

Vezetőként azt vallom, hogy a korábban elért eredményekre építve, azokat felhasználva tudunk előre lépni, a hibákból pedig tanulnunk kell, hogy valóban egy fejlődő Főiskola épüljön, egy egymást segítő, a közös célért munkálkodó emberek közösségeként.

Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Libor Józsefné dr. PhD
rektor