Tájékoztató a 2017/18/I. félévről

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2017. szeptember 4. (hétfő) – 2017. december 15. (péntek)
Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2017. szeptember 2. (szombat) – 2017. december 16. (szombat)

Tanítási napok levelező tagozaton, alapképzésen:

2017. szeptember 2., 9., 16., 23., 30.,
október 7., 14., 21.,
november 4., 11., 18., 25.,
december 2., 9., 16.

Őszi szünet nappali tagozaton: 2017. október 30. (hétfő) - 2017. november 3. (csütörtök)
Téli szünet: 2017. december 17. - 2018. január 2.

Tanítási pótnap: 2017. december 18. (hétfő)

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2017. december 20. – 2018. január 31.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. – 2018. január 10.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2017. december 18. - 2018. január 3.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. január 10 – 12.

Záróvizsgák BA és MA szakos hallgatók számára: 2018. január 17. – 2018. január 19.

2.) A beiratkozással és a bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők a következők:

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. augusztus 28. 10.00 óra

Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2017. szeptember 2. 9.00 óra

A  bejelentkezés  (regisztráció)  időszaka  a  Neptun  rendszerben:  2017.  szeptember  1.  0.00  –  2017. szeptember 8. 24.00

Késedelmes  bejelentkezés  (regisztráció):  2017.  szeptember  9.  0.00  –  2017. szeptember  15.  24.00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3.) A 2017/18. tanév I. (őszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai a következők:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 20.

Pótlólagos  tantárgyfelvételi/-leadási  kérelmek  leadás  külön  eljárási  díj megfizetésével  nappali  és levelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

Kivételes  tanulmányi  rendre  és  óralátogatás  alóli  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. szeptember 20. 12.00

Kreditelismertetési/tantárgyi  felmentésre  irányuló  kérelem  leadásának  végső  határideje  nappali  éslevelező tagozaton: 2017. szeptember 30. 12.00

4.) A szakdolgozat / portfólió leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2017. november 14. 12:00

Különeljárási díj befizetésénél végső határidő: 2017. november 28. 12:00 óra.

5.) Főiskolai nyílt napok a 2017/18. tanévben: 2018. január 10., 2018. február 6.

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2017/18/1 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

2017. augusztus 28.