Tananyagok szociális képzésekhez

A Szociális képzések rendszerének modernizációja képzéssorozat kötetei
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tananyagfejlesztő tevékenysége során

a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektje keretében

A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt a Szociális képzések rendszerének modernizációja keretében széleskörű figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer átalakulásának folyamatára, a IV. alprojekten belül pedig a befogadó szülők és az őket kísérő szakemberek hivatására. A kapcsolódó jogi szabályozás változásainak, valamint az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet végzi a kapcsolódó 11 képzési terület szervezését, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja pedig 21 kötet közel 3000 oldalán keresztül biztosítja az érintett oktatók és hallgatók segéd-, valamint tananyagait.

A projekt folyamatában elért eredményeinket a következőkben foglaljuk össze:

Sajtóközlemény a tananyagfejlesztés megkezdéséről [letöltés PDF formátumban]

Sajtóközlemény a tananyag-tárházról [letöltés PDF formátumban]

Sajtóközlemény a tananyag-tárház bővüléséről [letöltés PDF formátumban]

Sajtóközlemény a projekt célkitűzéseinek megvalósulásáról és fejlesztési lehetőségeiről [letöltés PDF formátumban]

Zárókiadvány részlete az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tananyagfejlesztésben betöltött szerepéről [letöltés PDF formátumban]

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja által készített tananyagok, valamint a hozzájuk kapcsolódó diasorok és további szakmai anyagok megtekintése - ingyenes - regisztrációhoz kötött, melyet IDE kattintva megtehet.

Kérjük, hogy a regisztrációját és a felhasználási feltételek elfogadását követően a tarhaz [kukac] avkf.hu e-mail címre írja meg számunkra, hogy melyik tananyaghoz kér hozzáférést:
1. a képzési terület nevét, valamint 2. a kapcsolódó oktatói vagy hallgatói kötetet szeretné megtekinteni. A tananyag-tárházban az illeszkedő képzési terület további anyagait is elérheti.

Erre a címre szeretettel várjuk gondolataikat, kérdéseiket konzultáció lehetőségével is.

Bízunk abban, hogy a befogadó családok ismeretekben és készségekben gazdagabbá válva nyújthatnak támaszt a hozzájuk érkező gyermekek és szüleik számára, hiszen "azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron).

Magyar Család
Alkotó: Józsa Judit kerámiaszobrász
Fotó: Gedai Csaba fotóművész
Tulajdonos: Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom

Józsa Judit, a Magyar Kultúra Lovagja engedélyét írásunkkal is köszönjük.
A család értékéről egy alkotás tükrében.pdf

A tananyagfejlesztés során elkészült kötetek felépítését, tartalmát az alábbiakban mutatjuk be. A sorozat elemei feltöltésre kerültek a www.avkf.hu/kotetek oldalra, valamint tananyag-tárházunkban elérhetők a kötetekhez kapcsolódó tárgymutató-gyűjtemények, további aktualizált szakmai feldolgozások, diasorozatok és hallgatói segédanyagok is. A tananyag-tárházba való regisztráció módjáról ugyancsak a www.avkf.hu/kotetek felület nyújt további iránymutatást.

 

Nevelőszülőket képzők képzése

A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektje keretében különleges figyelem irányul a befogadó szülői rendszer változására, ennek keretében a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola külön kötetet készített a nevelőszülők képzői számára.

A sorozat első kötete módszertani segédanyag formájának nyújt segítséget abban, hogy a nevelőszülők képzési rendjének és tartalmának változásával, az új igényeknek megfelelően váljon hatékonyabbá a tananyag-elemek feldolgozása. A hallgatók számára átadandó ismeretek teljességének részletes kidolgozása a sorozat következő elemeinek részét képezi, ezúton a képzők számára tesz javaslatokat az egyes témák feldolgozásához. A szerzők célja, hogy a kötet a legfrissebb törvényi változásokhoz igazodó ismeretanyagokkal, valamint az élet számos területét érintő, átfogó gyakorlati példákkal, segítő gondolatokkal nyújtson támaszt a képzők munkájában.

A főiskola szakmai munkacsoportja bízik abban, hogy a sorozat hatékony segítségül szolgál a már működő és a jövőbeli nevelőszülők felkészítésének folyamatában, valamint hozzájárul ahhoz, hogy magas színvonalon tudják beteljesíteni hivatásukat, nevelő tevékenységüket.

 

Új nevelőszülők képzése

A nevelőszülői hivatás a nemessége mellett számos kihívást is rejt magában. A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektje keretében válhatnak az erre vállalkozó családok befogadó családdá. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a képzés hátterében három oktatói és két hallgatói kötetben nyújtja át a szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedő ismeretanyagot és gyakorlati példákat.

     

Az első oktatói és hallgatói kötet célja annak az érzelmi folyamatnak kísérése, amelyet a befogadó családok tagjai élhetnek át vállalásuk hátterében, s amelynek során elköteleződnek a gyermekek befogadása mellett. Mindezzel olyan tizenkét év alatti gyermekekről való gondoskodást vállalják, akik valamely veszélyeztető folyamat okán nem élhetnek származási családjukkal, ám a jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően a gyermekotthoni elhelyezést felválthatja az otthont nyújtó szolgáltatás.

A kötetben a nevelőszülői hivatás részletes bemutatására kerül sor a kapcsolódó aktuális jogi szabályozási háttérre építve. Figyelem irányul a nevelőszülői tevékenység jellemzőire, a családi rendszer változásának folyamataira, kitérve többek között a nevelőszülők vállalásának lehetséges meghatározóira, a befogadott gyermekkel való kapcsolatfelvételük sajátosságaira, az élettörténet-könyv készítéséhez kapcsolódó ajánlásokra, a gyermek magával hozott veszteségélményének feldolgozására, esetleges konfliktushelyzetekre és azok kezelésének lehetőségeire. A kötet második részében a vonatkozó jogi ismeretelemek, valamint a gyámi és a dokumentációs tevékenységek bemutatására kerül sor. Részletes bemutatásra kerül pl. a gyermekek és a szülők kapcsolattartási joga és kötelezettsége, a szülői felügyeleti jog, a nevelőszülők jogai és kötelezettségei, illetve a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű nyilvántartási rendszer.

    

A nevelőszülői hivatás vállalásában elköteleződve a második oktatói és hallgatói kötet tartalmazza mindazokat az ismeretelemeket, amelyek a befogadó szülők mindennapjait, gondozási-nevelési tevékenységüket kísérhetik – egyaránt áttekintve pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi, szociológiai, egészségügyi ismereteket, valamint az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően munkajogi és munkavédelmi tartalmakat a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony sajátosságaiból adódóan. A kötet kiemelt célja az érintett témarészek gazdagítása gyakorlati példákkal, élethelyzetek leírásával, amellyel a sikeres vizsga teljesítésén túl a hétköznapokban is hasznosítható gondolatokat kíván segítségül nyújtani.

Ennek érdekében külön fejezetek részletezik például a kötődés, a családi élet jellegzetességeit, a személyiségfejlődés sajátosságait. A befogadó szülők tevékenységeihez igazodva kiemelt figyelem irányul a nevelési stílusokra és lehetséges hatásmechanizmusukra, a játék szerepére a személyiség alakulásában, a tanulássegítés elméleti és gyakorlati lehetőségeire, a pályaválasztás támogatására. Tekintettel a kisebbségek sajátos helyzetére, összegzésre kerülnek a cigány/roma családokból érkező gyermekek nevelésének specifikumai, valamint részletes bemutatásra kerülnek a különleges és a speciális ellátási igényű gyermekek gondozásának-nevelésének elméleti alapjai és gyakorlati ajánlásai.

     

A harmadik oktatói kötet– amelynek hallgatói változata a második hallgatói kötettel együtt került kiadásra – a legújabb szakmai előírásoknak megfelelő idegen nyelvi ismeretek átadását segíti, angol és német nyelven összegezve a legfőbb kifejezéseket a családi élet, a gyermeknevelés különféle helyzeteihez kapcsolódva.

A tematikus gyűjtemény elemei kitérnek a csecsemőápolás, az óvodás- és iskoláskor sajátos mozzanataira csakúgy, mint a gyermekjátékokhoz és a gyermekbalesetekhez kapcsolódó kifejezésekre. Követve az életszakaszok változásait, a felnövekedés folyamatát, a fejezetek figyelemmel kísérik a csecsemő- és kisgyermekkor, az óvoda- és iskolakezdés, a serdülő- és ifjúkor, a családalapítás, az álláskeresés helyzeteit is. Mindemellett a nevelőszülővé váláshoz, annak specifikumaihoz kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel válik teljessé a kötet tartalma.

 

Működő nevelőszülők képzése

Minden gyermek számára nehéz időszakot jelent az, amikor távol kerül vér szerinti szüleitől, a megszokott környezetétől. Ebben a kiszámíthatatlan időtartamú életszakaszban a gyermeknek fokozott szüksége van a lehető legsokoldalúbban felkészült és elhivatott segítőkre, a nevelőszülőkre. A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektje keretében a jelenlegi előírásoknak megfelelően nyílik lehetőség a már működő nevelőszülők képzésének, ismereteinek gazdagítására, hogy mindennek elvégzésével nyújthassanak szakértő segítséget az otthonukba érkező gyermek, valamint az ő származási családja számára. A tananyagfejlesztés során két oktatói és két hallgatói kötet készült a működő nevelőszülők és képzőik számára, melyek fő témarészei ugyancsak a hivatalos nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelményekre építkeznek.

     

Az első oktatói és hallgatói kötet tehát tartalmazza mindazokat a pedagógiai, pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi, szociológiai, egészségügyi ismereteket, valamint az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően munkajogi és munkavédelmi tartalmakat, melyekkel a befogadó szülők a mindennapi élethelyzetek során bizonyosan találkoznak, mindemellett ismeretükkel szakértelmük is gazdagodhat. A kötetben továbbra is a gyermek mindenek felett álló érdekének minél magasabb színvonalú érvényesítése a szerzők célja, egyúttal korszerű módszertani ajánlásokat, gyakorlati tanácsokat is tartalmaz a jellegzetes nevelési élethelyzetekhez, a különleges és a speciális szükségletű gyermekekkel való bánásmódhoz igazodóan.

     

A második oktatói és hallgatói kötet a nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelmények idegen nyelvi ismeretekre vonatkozó előírásait követve angol és német nyelven összegzi a legfőbb kifejezéseket a családi élet, a gyermeknevelés különféle helyzeteihez kapcsolódva. A tematikus gyűjtemény elemei kitérnek a csecsemőápolás, az óvodás- és iskoláskor sajátos mozzanataira csakúgy, mint a gyermekjátékokhoz és a gyermekbalesetekhez kapcsolódó kifejezésekre. Követve az életszakaszok változásait, a felnövekedés folyamatát, a fejezetek figyelemmel kísérik a csecsemő- és kisgyermekkor, az óvoda- és iskolakezdés, a serdülő- és ifjúkor, a családalapítás, az álláskeresés helyzeteit is. Mindemellett a nevelőszülők és a befogadott gyermekek kapcsolatához, sajátos élethelyzeteikhez igazodó, szavakkal, kifejezésekkel válik teljessé a kötet tartalma.

 

Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése

     

A 2014. év jelentős változást hozott magával hazánk gyermekvédelmi rendszerének átalakulása során a gyermekvédelmi gyámság jogintézményének bevezetésével. A gyermekvédelmi gyám személyére leginkább akkor van szükség, amikor a kiskorú gyermek szülei nem gyakorolják – vagy nem gyakorolhatják – szülői felügyeleti jogukat, így olyan ún. életút-felelősként kapcsolódik be a gyermek élettörténetének alakulásába, amellyel állandóságot, személyre hangolt figyelmet biztosít számára.

A gyermekvédelmi gyám egyik legfontosabb feladata, hogy figyelemmel kísérje és elősegítse a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, ellenőrzi teljes körű ellátásának megvalósulását. A gyermek szükségleteinek megfelelő biztosítása mellett ellátja következetes képviseletét, segíti jogainak gyakorlását és azok intézményi érdekektől független érvényesítését. Munkájának részeként gyámoltjával személyes és rendszeres kapcsolatban áll, így véleményének megismerésével és figyelembevételével nyújt számára segítséget.

Az oktatói segéd- és hallgatói tananyagok célja a gyermekvédelmi gyámság jogintézményének, feladatkörének bemutatása, építve a vonatkozó jogszabályi háttérre, valamint munkája pedagógiai és pszichológiai sajátosságaira. Ennek keretében a kötet kiemelt figyelmet szán a gyermekvédelmi gyámok szerepére a gondozás-nevelés, a kapcsolattartás vonatkozásában, valamint a tanulás támogatása folyamatában, ezáltal a sikeres pályaszocializációban, a tehetséggondozásban. Kitér a törvényes képviselet és a vagyonkezelés sajátos feladatköreire is. Munkája hatékonyabbá tétele érdekében összegzésre kerül a gyermek megismerésének eszközeként kiemelt segítő beszélgetésben való szerepkör, a konfliktuskezelés lehetőségei, illetve az etnikai sajátosságokra irányuló figyelem, valamint az esélyegyenlőség biztosításának módjai ugyancsak.

Tekintettel a jelenleg is folyamatban levő változásokra, a megjelent köteteket a szerzők a még érvényben levő, illetve a változásokból már ismert törvényi elemekre építették. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja ugyanakkor továbbra is figyelemmel kíséri a szociális rendszer változásának lépéseit, s a www.avkf.hu oldal tananyag-tárházában aktualizált tananyag-elemekkel egészíti ki a jelenleg leírtakat.

 

Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése és továbbképzése

Nevelőszülők továbbképzése

         

A befogadó szülői hivatás jelenlegi formálódásával párhuzamosan a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt keretében külön figyelem irányul azoknak a segítő szakembereknek a felkészítésére, akik a nevelőszülők feladatkörének professzionális megvalósítását kísérik. Nagy szerepük van abban, hogy a befogadó család életének örömei megoszthatóvá, ezzel készségeik tudatosíthatóvá, értékes stratégiáik megerősíthetővé, nehézségeik pedig felülírhatóvá váljanak.

Kötetünkben összegeztük az érintett családok életének és a tanácsadói attitűdnek sajátosságait, egyaránt merítve a klasszikus rogersi humanisztikus, a családterápiás, valamint a coaching szemlélet alapjaiból, gyakorlatából. A tevékenység hatékonyabb kibontakoztatása érdekében kitérünk esetleges krízisekre, konfliktushelyzetekre csakúgy, mint a tanácsadás hibalehetőségeire, valamint a tanácsadó személyiségének megerősítésére és a kiégésre.

Az oktatói segéd- és hallgatói tananyagok célja a nevelőszülői tanácsadó feladat- és tevékenységi területeinek bemutatása: a befogadó családok gondozó-nevelő munkájának kísérése az alkalmasság feltérképezésétől a családi dinamika követéséig, valamint egyfajta felügyelete a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve. Segítő szerepe van továbbá a gyermek vér szerinti családjához való hazagondozásában, egyúttal a befogadó család felkészülésében a gyermek elengedésére és a következő befogadott gyermek érkezésére. Mindemellett a szakmai dokumentáció szakszerű, hiteles vezetésében is segítséget nyújt.

Mindezen összetett nevelőszülői tanácsadói feladatkör természetesen olyan személyiségeket kíván, akikben a befogadó család megbízhat, akivel egy ráhangolódó, „interaktív tanulási folyamat” élhető át – csak így nyújthatnak hatékony segítséget a befogadó család és a gyermek kapcsolatának pozitív formálásában. Munkájának eredményes betöltéséhez fontos ismernie az aktuális jogi környezeten túl a jól működő és a diszfunkcionális családok sajátos működését, esélyegyenlőségi, valamint etnikai sajátosságokat is. Célunk a szakmai ismeretek gazdagításán túl a segítői készségek aktivizálása, tudatos alkalmazásának támogatása.

Mindemellett kötetünkkel azokhoz a nevelőszülőkhöz is szólunk, akik kötelező továbbképzésen vesznek részt. Nevelőszülőkkel végzett közvetlen segítői munkánk tapasztalatai nyomán az ő tevékenységüket is hatékonyabbá tevő kérdéskörökre térünk ki, ezért kiemelt témaként tekintünk a befogadott gyermekek hazagondozásának folyamatára, valamint magatartási jellegzetességeikben tapasztalt megnyilvánulások, tünetek csökkentésének lehetőségeire. A főbb jegyek ismertetésén túl leginkább a segítségül szolgáló viszonyulásmódra fókuszálunk, s célunk olyan gyakorlati gondolatok összegzése, amelyekkel a befogadó szülői hivatás beteljesítése ugyancsak eredményesebbé, s egyúttal szakszerűbbé és egyben érzékenyebbé is válhat.

 

Helyettes szülők képzése

   

A Szociális képzések rendszerének modernizációja keretében a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt nemcsak azon gyermekek számára törekszik segítséget nyújtani, akik hosszabb-rövidebb ideig nevelőszülőkhöz kerülnek, hanem kiemelten tekint más élethelyzetekben személyes gondoskodást, családot pótló ellátást nyújtó átmeneti gondozási formákra is. A vér szerinti szülőknek ugyanis lehetősége van helyettes szülők segítségét kérni abban az esetben, ha a szülő egészségügyi állapota, életviteli problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban átmenetileg nem tudja megoldani.

A helyettes szülők a gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolódnak be a gyermek gondozásába-nevelésébe, miközben a vér szerinti szülők szülői felügyeleti joga is megmarad. Az ellátás körülményeit tekintve lehetőség szerint minél kevesebb változás mellett, és a gyermek mindenek feletti érdekének érvényesülésével fontos a segítő bekapcsolódásuk. Eközben a helyettes szülőknek szerepe lehet a gyermek gondozásán-nevelésén, tanulmányi előmenetelének, erkölcsi szocializációjának támogatásán túl az egészségügyi ellátásában és esélyegyenlőségének biztosításában. Mindemellett pedig mintát is nyújtanak a származási család számára a nehéz élethelyzetekkel, feszültségekkel való megküzdéshez, a családi dinamika egyensúlyához, a munkamegosztás, a szokások formálása, a pénzkezelés területeihez kapcsolódóan.

Látható tehát, hogy a törvényalkotó a tizenkét évnél fiatalabb gyermekek elhelyezését leginkább családi körülmények között látja megfelelőnek, s csak kivételesen indokolt esetben teszi szükségessé más, intézményhez kötött segítség bevonását. A helyettes szülők pedig leginkább akkor tudják hivatásukat beteljesíteni, ha a vér szerinti szülőkkel folyamatos együttműködés kíséri a gondozás-nevelés mozzanatait, hiszen végső céljuk a gyermek szakellátásba kerülése helyett az ő hazagondozásának támogatása.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tananyagfejlesztő tevékenysége során ugyancsak kiemelt figyelmet fordít a helyettes szülők tevékenységére, s a képzéshez kapcsolódó oktatói és hallgatói kötetekben részletesen bemutatja az előzőekben jelzett területek szakmai ismeretanyagát és azok gyakorlati vonatkozásait. Bízunk abban, hogy a tananyagok segítséget nyújtanak a helyettes szülők felkészüléséhez, s egyúttal készségeik gazdagodásához annak érdekében, hogy a gondozásukba került gyermekek számára biztonságot hordozó, meleg érzelmekkel kísért családi közösséget nyújtsanak támaszul az átmeneti bekapcsolódásuk időszakában is.

 

Hivatásos nevelőszülők átképzése

- Különleges és speciális ellátási igényű gyermekek gondozása, nevelése -

   

A nevelőszülői ellátás kiemelt segítséget nyújt napjaink gyermekvédelmi rendszerében. A befogadó család alapvető támaszul szolgál a nevelésbe vett gyermek és vér szerinti szülei számára, amíg élethelyzetük ismét egyensúlyba kerül, s immár érzelmeikben is megerősödve élhetnek együtt otthonukban.

A jelen törekvései alapján a segítség leginkább a tizenkét év alatti gyermekeket érinti, azonban a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektjének keretében egyes csoportokra külön figyelem is irányul: a három év alatti, a fogyatékos és a tartós beteg gyermekekről ún. különleges nevelőszülők, a súlyos pszichés zavarokkal, disszociális tünetekkel küzdőkről, illetve pszichoaktív szereket használókról pedig ún. speciális nevelőszülők gondoskodnak. Köteteinkben mindezen különleges, valamint speciális ellátási igényű gyermekek gondozásának, nevelésének specifikumai köré építkeztünk.

A három év alatti gyermekek személyiségfejlődésüknek igen érzékeny és meghatározó időszakában vannak. Mindezért fejezeteinkben a fejlődés jellegzetességein, figyelemfelhívó jelein túl főként a kötődés, a ráhangolódó nevelés fontosságát, a képességfejlesztés alapjait tekintjük át a kisgyermekek sajátos nyelvén, a játékon keresztül. A fogyatékos gyermekekről való gondoskodás specifikumait az egyes fogyatékossági csoportokhoz hangoltan összegezzük, kitérve a személyiségjegyekre, s a környezet szükséges viszonyulásának, a fejlesztésben nyújtott segítésének módjára. A tartós betegségekkel küzdők és családjaik igen megterhelő élményeket élnek át, melyek lélektani sajátosságait a betegszerephez és ugyancsak a környezet szükséges viszonyulásának jellegzetességeihez kapcsoltan mutatunk be.

A speciális ellátási igényű gyermekek, fiatalok gondozásának, nevelésének összegzése során áttekintjük a pszichés zavarok figyelemfelhívó jeleit, külön hangsúlyt helyezve az agresszivitás kapcsolódó kérdéskörére. Bemutatjuk a pszichoaktív szerek hatásmechanizmusát, a drogfogyasztás mintázatait, s leginkább a család szerepét, lehetőségeit a kezelés, a megelőzés folyamataiban. Kötetünkben kitérünk továbbá az ún. kettős ellátási igényű gyermekek, fiatalok gondozásának, nevelésének folyamataira, az ellátórendszer, valamint az integráció lehetőségeire.

Célunk a különleges, valamint a speciális nevelőszülők vállalásának, munkájának segítése annak érdekében, hogy az érintett gyermekek és vér szerinti családjaik számára érzékeny és egyben szakszerű támaszt nyújthassanak.

 

Vér szerinti szülők felkészítő kompetenciafejlesztő programja

   

A befogadó szülőkre irányuló sokoldalú figyelmen túl a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt IV. alprojektje egyedülálló módon tekint a nevelésbe vett gyermekek származási családjára, vér szerinti szüleire is. A nevelőszülők ugyanis eredendően csak abban az átmeneti időszakban nyújtanak segítséget a gyermek gondozásában-nevelésében, ameddig családja felkészültté nem válik a visszafogadására. Mindannyiuknak feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyermek egészséges testi-lelki fejlődését célul kitűzve hazagondozása mihamarabb megvalósulhasson. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a vér szerinti szülők ismeretei és készségei gazdagodjanak, s mind a családi működésükben, mind a gyermeknevelés terén tudatosabbá váljanak.

Köteteinkben mindennek támogatása érdekében áttekintjük a család mint rendszer, valamint az egyén oldaláról meghatározó tényezőket. Bemutatjuk a nevelési stílus, a családi dinamika sajátosságait, főként a származási családokban gyakran jellemző jegyeket, melyek korábban a gyermek családból való kiemelését is indokolttá tették. A nem megfelelő minta változásának elősegítéséhez összegezzük a lelki egészséget, a biztonságos felnövekedést segítő családi működésbeli meghatározókat. Bemutatjuk továbbá a konfliktuskezelés, a stresszhelyzetekkel való megküzdés eszköztárát csakúgy, mint a gyermekkel való játékos kapcsolatba lépés, a megfelelő kommunikáció, az értő figyelem, a tanulás segítése, a munkamegosztás fontosságát és gyakorlati lehetőségeit. Fokozottan törekszünk az egyes témarészek gyakorlati megvalósulásának, helyzeteinek bemutatására, a szülők számára szóló kötetben élethelyzetek példáiból merítünk.

Mindezen túl kitérünk a hazagondozás folyamatára, az ezt befolyásoló, segítő tényezőkre, s általuk a szülő–gyermek kapcsolat formálásának lehetőségeire. A vér szerinti családok életvezetési készségeihez kapcsolódóan figyelmet fordítunk továbbá a pénz- és adósságkezelésre, a munkavállalás eredményessé tételére is.

Lényegesnek tartjuk a vér szerinti szülők kísérését gyermekük visszafogadásának folyamatában, hisz élethelyzetük átmeneti megterhelő időszakát követően, immár egy magasabb egyensúly elérésével válhatnak képessé otthonuk nyugalmának, az érzelemgazdag, kiegyensúlyozott nevelésnek biztosítására. Köteteinkkel ennek támogatásában szeretnénk segítséget nyújtani számukra.