Záróvizsga

Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók a 2017/18. tanév II. (tavaszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2018. június 11. (hétfő) - 2018. június 15. (péntek)

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2018. június 4. (hétfő) - 2018. június 8. (péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés 2018. június 11-én lesz!

 

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül:

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:
 

[jelentkezési lapok]

Bejelentés abszolutórium igényléséhez [letöltés PDF formátumban]

 

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. május 22. – 2018. június 2.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. május 14. - 2018. május 26.

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. április 18. (szerda) 12:00 óra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés 2018. június 11-én lesz!

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2018. június 4. (hétfő)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2018. június 4. (hétfő)
10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A záróvizsga beosztását a Tanulmányi Osztály hozza nyilvánosságra a honlapon: feltöltés alatt

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2018. június 29. (péntek)

A diplomaátadó-ünnepség helyszíne: Nagyboldogasszony-székesegyház

A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)

   

 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

   

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

   

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

   

[Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról]

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a CD-re minden szükséges dokumentum felkerült!

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

   

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

   

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2018. április 18. (szerda) 12:00 óra

2018. április 18. (szerda) 12:00 óra után - 2018. április 27. 12:00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft. Az összeget a Neptun rendszerben a hallgatónak kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az "NK-neptunkód, hallgató neve" legyen beírva).

Az utalást legalább 3 munkanappal a leadási határidő előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni.

 

Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óvodapedagógus és Tanító szakon a szakdolgozat védés 2018. június 11-én lesz!

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (http://www.avkf.hu/szabalyzatok

 

Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről [ Word formátumban ]

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

     ● alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat. (tanító BA, óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, Kántor BA, Katekéta lelkipásztori-munkatárs BA).

     ● mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, vagyis középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

     ● Az ún. „kredites főiskolai” képzésben részt vevők esetében a főiskolai oklevél megszerzéséhez alapfokú „C” típusú nyelvvizsga szükséges. (158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a tanító, a konduktor-tanító és az óvodapedagógus alapképzésben a képesítési követelményekről módosítása szerint: (97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet: 13. számú melléklet) 9. Nyelvi követelmények A szakcsoportban (kivéve a nemzetiségi tanító és nemzetiségi óvodapedagógus szakokat) a záróvizsgára bocsátás feltétele egy idegen nyelvből alapfokú C típusú vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga. A nemzetiségi szakokon a képzés jelentős része nemzetiségi nyelven folyik. A szakcsoporthoz tartozó szakok esetében a hallgatók egy része az idegen nyelvi nevelésre, oktatásra is felkészítést kap, ezért az idegen nyelv a kritériumfeltétel jellegén túl kreditértékű szakismeret is.

     ● szakirányú továbbképzésen lévő hallgatóknak nincs nyelvi követelmény a szakirányú oklevél megszerzéséhez.

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása
52. §
6)
Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
− kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
− jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
− jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
− közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
− elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELSOROK:

Felsőoktatási szakképzés:
● Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Alapképzés:
Óvodapedagógus szak
● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]
● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]
Szociálpedagógia szak
Tanító szak
Tanító [nemzetiségi tanító (német)]
Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)]
● Kántor szak

Mesterképzés:
Neveléstudományi mesterképzési szak

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:
● Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés
● Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató
● Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
● Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)
● Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
● Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak
● Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak
● Német nemzetiségi tanító szakirány
● Óvodapedagógus - Nemzetiségi német szakirány
Tanító - Nemzetiségi német szakirány
● Zeneóvodai foglalkozások vezetése
● Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
● Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS:

A záróvizsga beosztás folyamatban van, feltöltése a záróvizsga előtt 1 héttel várható.